Započinje dugoočekivana obnova stare škole u Starom Gracu čime će oronuli prostor dobiti novu svrhu

DSCN4700

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, u prostorijama Općine Pitomača, sklopljen je ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije stare škole Stari Gradac u područni odjel Dječjeg vrtića “Potočnica”.

Ugovor vrijedan 742.087,93 eura s PDV-om (5.591.261,51 kuna), općinski načelnik Općine Pitomača Željko Grgačić, sklopio je s tvrtkom Slavić-inženjering d.o.o. iz Virovitice, a financira se u potpunosti bespovratnim sredstvima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. kroz Podmjeru 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“  provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ u omjeru 85% EU, dok 15% čine sredstva Republike Hrvatske.

Radovi će započeti početkom rujna i trajat će do svibnja 2024. godine. Stručni nadzor nad izvođenjem radova provodit će tvrtka CROMING d.o.o. iz Pitomače.

Radovi se izvode u sklopu projekta “Rekonstrukcija i opremanje područnog vrtića u Starom Gradcu” kojeg provodi Općina Pitomača, a radi se o rekonstrukciji i prenamjeni građevine javne i društvene namjene osnovnoškolske ustanove u predškolsku ustanovu. Svrha zahvata u prostoru je projektiranom adaptacijom ostvariti novu organizaciju prostora unutar tlocrtnih gabarita postojeće zgrade bez zadiranja u konstruktivne elemente iste, a sve u svrhu zadovoljavanja namjeni prostora za potrebe Ustanove predškolske skrbi – Područnog odjela Dječjeg vrtića Potočnica Pitomača. Prema pedagoškom standardu adaptirani objekt zadovoljava uvjete za pružanje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za ukupno 54 djece različitih dobnih skupina.

RURALNI EU LOGO