Donesena odluka o financiranju sustava odvodnje u Velikoj Črešnjevici i sustava vodoopskrbe u Križnici

Ministarstvo gospodarstva i održivoga razvoja, iz Mehanizma za oporavak i otpornost NPOO, donijelo je odluku o financiranju novog sustava odvodnje u Velikoj Črešnjevici te novog sustava vodoospkrbe u Križnici. Ministarstvo će projekte sufinancirati s 80 %.

Za projekt „Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže naselja Velika Črešnjevica“, procijenjena vrijednost je  2.516.994,51 €. Predmet izgradnje ovoga projekta je sanitarna kanalizacijska mreža i to gravitacijski cjevovod u duljini od cca 7.263,19 m  s dvije crpne stanice i pripadajući – tlačni  cjevovod  u duljini od cca 161,60 metara. Sustavom javne odvodnje u naselju Velika Črešnjevica sve sanitarne otpadne vode naselja prikupit će se i transportirati do spoja na izgrađeni sustav odvodnje u naselju Otrovanec, odakle će se putem postojećeg sustava odvodnje transportirati do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Pitomači.

Uz izgradnju gore navedenih kanalizacijskih cjevovoda projektom su obuhvaćena i  135 priključaka na javnu vodoopskrbnu mrežu što znači da, svaki objekt koji do sada nije priključen na sustav javne vodoopskrbe, tu mogućnost će imati bez ikakvih troškova i naknada. Projektom su predviđena i 176 priključka na sustav javne odvodnje koji će biti postavljeni neposredno uz objekte u naselju Velika Črešnjevica.

Za projekt „Izgradnja sustava vodoopskrbe naselja Križnica”, procijenjena vrijednost je 1.424.762,56 €. U naselju Križnica predviđena je izgradnja tlačnog cjevovoda duljine cca 12.087,02 metra te izgradnja jedne hidrostanice za podizanje tlaka. Projektom su također osigurani kompletni priključci na sustav javne vodoopskrbe za cijelo naselje Križnica.

Kriznica