Izvođač radova rekonstrukcije stare škole Stari Gradac u područni odjel Dječjeg vrtića „Potočnica“ uveden u posao

U utorak, 12. rujna 2023. godine izvođač radova na izvođenju građevinskih radova rekonstrukcije stare škole Stari Gradac u područni odjel Dječjeg vrtića „Potočnica“ uveden je u posao.

Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije stare škole Stari Gradac u područni odjel Dječjeg vrtića „Potočnica“ potpisan je sa izvođačem radova SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o. iz Virovitice u vrijednosti od 742.087,93 eura s PDV-om (5.591.261,51 kuna), dok će stručni nadzor nad radovima vršiti CROMING d.o.o. iz Pitomače.

IMG 20230912 095433 scaled
Radovi se izvode u sklopu provedbe projekta „Rekonstrukcija i opremanje područnog vrtića u Starom Gracu“ temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koji se 100% financira sredstvima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. kroz Podmjeru 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Svrha zahvata u prostoru je projektiranom adaptacijom ostvariti novu organizaciju prostora unutar tlocrtnih gabarita postojeće zgrade bez zadiranja u konstruktivne elemente iste, a sve u svrhu zadovoljavanja namjeni prostora za potrebe Ustanove predškolske skrbi – Područnog odjela Dječjeg vrtića Potočnica Pitomača.

Prema pedagoškom standardu adaptirani objekt zadovoljava uvjete za pružanje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za ukupno 54 djece različitih dobnih skupina. Projektiranom adaptacijom prostor će biti u funkciji: jedinice za jasličku dob za 12 djece uzrasta od 12 do 36 mjeseca, jedinice za vrtićku dob za 20 djece uzrasta od 3 do 5 godina, jedinice za vrtićku dob za 22 djece uzrasta od 5 do 7 godina.

Rok za završetak svih radova rekonstrukcije i opremanja je do svibnja 2024. godine.

RURALNI EU LOGO