Javni poziv za dostavu projekata “Vaučeri za digitalizaciju”

mingo

Od 01.11.2023. godine kreće 2. krug prijava projekata na Javni poziv za dostavu projekata “Vaučeri za digitalizaciju”, raspisanog od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021.-2026.

Svrha poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. „Definicija MSP-ova“ Uredbe Komisije br. 651/2014.

U sklopu ovoga Poziva dostupni su vaučeri u slijedećim kategorijama:

  • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina;
  • Vaučer za digitalni marketing;
  • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije;
  • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti;
  • Vaučer za složena digitalna rješenja.

Intenzitet potpore: za dodjelu bespovratnih sredstava/vaučera prijaviteljima utvrđen je intenzitet potpore od 60% prihvatljivih troškova.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu ovisi o vrsti vaučera te iznosi:

  • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina- 9.990,00 eura;
  • Vaučer za digitalni marketing- 9.9900,00 eura;
  • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije- 9.990,00 eura;
  • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti- 14.500,00 eura;
  • Vaučer za složena digitalna rješenja- 19.900,00 eura.

Na navedeni poziv prijave kreću od 01.11.2023. do 01.12.2023. godine.

Više o spomenutom Pozivu dostupno je OVDJE