Obavijest za javnost o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača

urbanisticki plan ptc

Temeljem članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19., 67/23.) obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Pitomača na svojoj 16. sjednici održanoj dana 24. listopada  2023. godine donijelo  Odluku o izradi  V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja  Pitomača  („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 9/23).

Razlozi izmjena i dopuna navedeni su u članku 4. Odluke o izradi  V. Izmjena i dopuna Urbanističkog  plana uređenja dijela naselja Pitomača.

Detaljnije informacije  o tijeku postupka izrade mogu se zatražiti  od   Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača, Odsjek  za prostorno uređenje i komunalne poslove.

OBAVIJEST ZA JAVNOST

ODLUKA O IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA PITOMAČA