Održana je 16. sjednica Općinskoga vijeća Općine Pitomača

Vijece Pitomaca

U utorak 24.10.2023. u vijećnici općine Pitomača održana je 16. sjednica Općinskoga vijeća Općine Pitomača pod predsjedanjem Rikarda Bakana, te u nazočnosti općinskog načelnika Željka Grgačića.

Prije početka same sjednice Danijel Bijuk aktivirao je mandat vijećnika, odnosno nastavio je obnašati dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Pitomača čime Tihomir Gregurek, koji je obnašao dužnost umjesto Bijuka, prestaje biti član Općinskog vijeća. Isto tako, primljena je pismena ostavka Ivice Martinčevića (SDP) čime prestaje obnašati dužnost člana Općinskog vijeća te je imenovan njegov zamjenik Tihomir Gregurek.

Nakon aktualnog sata, vijećnici su raspravljali i donosili odluke o devet točaka koje su se našle na Dnevnom redu. Tako su vijećnici donijeli Odluku o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak, kao i Odluku o davanju financijskog osiguranja u obliku zadužnice Ministarstvu turizma i sporta za sufinanciranje izgradnje građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini.
-Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak ukinut je prirez u jedinicama lokalne samouprave i istima je dana mogućnost da samostalno svojim odlukama, odnosno odlukom Općinskih vijeća, odrede visine poreznih stopa. Budući da na području općine Pitomača nije bila ni prije uvedena stopa prireza, odnosno prirez kao takav i s obzirom da iz tog kuta nemamo nikakvih umanjenja proračunskih sredstava, Vijeće je odlučilo da stope ostaju iste. Nema nikakvih povećanja te će tako ostati niža porezna stopa u visini od 20 posto, a viša 30 posto i za mještane se ništa neće promijeniti – rekao je Rikard Bakan, predsjednik Općinskog vijeća.

-Vijeće je donijelo Odluku o davanju financijskog osiguranja u obliku zadužnice, a koja je vezana uz davanje suglasnosti načelnika za davanje zadužnice na sredstva koja smo dobili za izgradnju građevinskog zahvata i opremanje sportskih građevina od strane Ministarstva turizma. Radi se o dodatnim investicijama na kompleksu sportskog igrališta NK Pitomače. Konkretno, riječ je o sustavu automatskog navodnjavanja i rasvjete – dodao je, R. Bakan.

Isto tako, donijeta je Odluka o kupnji nekretnina u naselju Pitomača.

-Također, izglasana je Odluka koja je vezana uz novi projekt koji je u planu. S obzirom da je u Ministarstvu dobiveno zeleno svjetlo za izgradnju druge osnovne škole s trodijelnom dvoranom na prostoru uz Srednju školu Stjepana Sulimanca, Općina za te potrebe treba osigurati zemljišta za izgradnju, pa je donesena Odluka o kupnji dijela nekretnina koja nedostaju za tu namjenu – rekao je R. Bakan.

Na Dnevnom redu našla se i Odluka o davanju na korištenje i upravljanje objektom i sadržajima “Spektar” koje je dano na korištenje tvrtki Draft d.o.o na razdoblje od pet godina, Odluka o davanju na korištenje i upravljanje skele “BANOV BROD” koja se daje na upravljanje Komunalnom Pitomača d.o.o. na razdoblje od 10 godina.

Također, jednoglasno je donijeta Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi, Odluka o dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture – nogometnih igrališta javnim dobrom u općoj uporabi, odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Pitomača.

FOTOGALERIJA

(www.icv.hr, ib)