Završen prvi dio javne nabave za izgradnju dionice Podravske brze ceste od Pitomače do Virovitica, koja će počinjati u Kladarama i protezat će se do Virovitice

Završen je prvi dio javne nabave za projekt izgradnje Podravske brze ceste. Radi se o dionici Pitomača – Virovitica, kojim bi se zaobišlo samo mjesto Pitomača, te tako se uvelike umanjila prometna gužva na državnoj cesti D2 i smanjila učestalost prometnih nesreća koje su na toj trasi vrlo česte. Radi se o natječaju za Izradu idejnog rješenja i Studije o utjecaju na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za Podravsku brzu cestu, dionica Pitomača – Virovitica. Posao je dobila Zajednica ponuditelja DVOKUT-ECRO d.o.o. i MOBILITA EVOLVA iz Zagreba.

Početna točka brze ceste kao dio ovog projektnog zadatka je u čvoru Kladare između Kloštra Podravskog i Pitomače. Nakon čvora Kladare trasa napušta područje Koprivničko-križevačke županije i prelazi u Virovitičko-podravsku županiju. U blizini granice županija prelazi objektom (najvjerojatnije nadvožnjakom) preko željezničke pruge R202. Na putu prema čvoru Pitomača trasa brze ceste presijeca županijsku cestu Ž4001, zaobilazi područje grada Pitomača s južne strane presijecajući pritom županijsku cestu Ž4002, na kojoj će biti formiran čvor Pitomača i potom nastavlja južno od državne ceste D2 prema istoku prelazeći objektom po drugi puta željezničku prugu R202, a izgradit će se i prateći uslužni objekt PUO Stari Gradac. Nekoliko kilometara dalje trasa drugi put presijeca državnu cestu D2 i na tom mjestu će biti formiran čvor Stari Gradac.

Nakon čvora brza cesta prolazi između mjesta Rogovac i Bušetina, presijeca županijske ceste Ž4007 i Ž4008 te nastavlja prema Virovitici. Prije završetka trase i spoja na dionicu Virovitica – Suhopolje, okomito na trasu Podravske brze ceste, pruža se brza cesta Virovitica – Suhopolje, i brza cesta Virovitica – Terezino Polje. Na mjestu sjecišta tih dviju brzih cesta projektiran je čvor Virovitica 1. Tek nakon izrade idejnog rješenja kreće projektiranje, što je sljedeći korak u javnoj nabavi ovog projekta.

(podravski.hr, Fotografija/Ilustracija: Kristijan Toplak)

Originalni članak možete vidjeti OVDJE