Održana je 18. sjednica Općinskoga vijeća Općine Pitomača

U vijećnici općine Pitomača u četvrtak 21.12. je održana 18. sjednica pitomačkog Općinskog vijeća pod presjedanjem Rikarda Bakana. Općinski vijećnici su usvojili proračun za 2024. godinu, koji je planiran u iznosu od 8.582,100 milijuna eura, ali i donijeli II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2023. godinu

-Točke Dnevnog reda odnosile su se na II. Izmjene i dopune proračuna za 2023. i donošenje proračuna za 2024. godinu. Što se tiče izmjena i dopuna nije bilo izmjena u smislu povećanja ili smanjenja nego “kozmetičkih” izmjena unutar samog proračuna odnosno izmjene unutar proračunskih stavaka – rekao je Rikard Bakan, predsjednik Općinskog vijeća.

-Većinskom većinom vijećnika izglasan je proračun za sljedeću godinu koji je na razini 8.582,100 milijuna eura što je malo manje u odnosu na ovogodišnji proračun. No, to je još dobra visina proračuna jer imamo projekte koji su još u tijeku i koje imamo u najavi za sljedeću godinu. Što se tiče projekcija za 2025. i 2026. godinu nešto su manja jer ne možemo sa sigurnošću znati koji će nam proračun biti zbog projekata, ali smo ostavili pozicije na nekih 100 tisuća eura da možemo planirati i javljati se na natječaj. Proračun za 2024. godinu je dobro isplaniran i vjerujem da će sljedeća godina, što se tiče ostvarenja, biti realizirana kao i ova – objašnjava Bakan.

Vijećnici su donijeli i Odluku o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača te je ponovo za vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonica Pitomača imenovan Marinko Barčan.

Također, na vijeću je donesena Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2024. godinu, a donesen je i Program korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2024. godini, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području, održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2024. godinu, korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2024. godinu, Program utroška sredstava spomeničke rente, šumskog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024. godinu.

Isto tako, donesen je Program javnih potreba u kulturi, sportu i predškolskom odgoju i obrazovanju na području općine Pitomača u 2024. godini. Donesena je Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2024. godinu, kao i Financijski plan Dječjeg vrtića “Potočnica”, Knjižnice i čitaonice Pitomača i Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Donesen je Godišnji plan davanja koncesija na području općine Pitomača za 2024. godinu, razmotrila se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2023. godini te se donio Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2024. godinu.

FOTOGALERIJA

(www.icv.hr, ib)