Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Poštovani profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja,

Stari Gradac, 30.01.2024. od 8-14 sati održati će se Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.

Navedena izobrazba za profesionalne korisnike sredstava za zaštitu bilja provodi se putem intervencije 78.01. te je besplatna.

Stupanjem na snagu Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“, br. 46/22.)  Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede ovlašteno je kao stručno tijelo za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.

Prema navedenom Zakonu svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici sredstava za zaštitu bilja moraju imati zadovoljavajuće znanje o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.

Znanja se stječu izobrazbom koju ispred nadležne Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede provodi 148 ovlaštenih predavača u svim županijama Republike Hrvatske.

Prijava na izobrazbu dopunsku) i polaganje ispita pratite pod TEČAJEVI (https://www.savjetodavna.hr/tecajevi/) ili se javite najbližem savjetniku na terenu: Mirela Šarić Jovičić ([email protected])  ili Ana-Marija Čajkulić ([email protected]) ili Goran Perović ([email protected]) najkasnije do 26.01.2024. jer je broj polaznika ograničen na 40.

Polaznici izobrazbe moraju biti punoljetni, imati završenu najmanje osnovnu školu, te imati važeću e-mail adresu.