J A V N I N A T J E Č A J za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača

javni natjecaji 1

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18, 98/19. i 57/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača KLASA:320-02/23-01/02, URBROJ:2189/16-23-4 od 27. srpnja 2023. godine, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Pitomača na 15. sjednici održanoj 27. srpnja 2023. godine, Općinsko vijeće Općine Pitomača objavljuje

Cijeli tekst javnog natječaja možete pogledati OVDJE

Objavljeno na web stranici i oglasnoj ploči Općine Pitomača 31.07.2023. godinu