Javni natječaj za bespovratno sufinanciranje nabave sadnica voća

javni natjecaji 1

Na temelju članka 42. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21 i 4/21), Općinski načelnik Općine Pitomača, raspisuje Natječaj za bespovratno sufinanciranje nabave sadnica voća.

Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika i imaju status fizičke osobe, obrtnika ili pravne osobe, a koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
– imaju prebivalište, odnosno sjedište na području općine Pitomača i obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području općine,
– da su u razdoblju od 01. listopada 2022. do 30. rujna 2023. godine posadili najmanje 500 sadnica jagoda i/ili 100 sadnica ostalog bobičastog voća i/ili 50 sadnica voća,
– nemaju dugovanja prema Općinskom proračunu.
Subvencija se odobrava u iznosu do 50% nabavne cijene prema priloženom računu odnosno najviše do 700,00 eura po poljoprivrednom gospodarstvu.

Uz zahtjev za subvencioniranje nabave sadnica voća podnosi se:
– preslika računa o nabavi sadnica voća na kojoj je vidljivo: vrsta, sorta, broj komada, jedinična i ukupna cijena, datum i dobavljač,
– dokaz o plaćanju računa o nabavi sadnica,
– posjedovni list ili gruntovni izvadak za zemljište na kojem je obavljena sadnja, koji glasi na podnositelja zahtjeva ili članove obiteljskog gospodarstva, a za zakupljeno zemljište ugovor o zakupu koji glasi na podnositelja zahtjeva,
– dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili preslika zelene iskaznice),
– preslika osobne iskaznice, preslika obrtnice ili izvoda Trgovačkog suda o upisu u trgovački registar,
– preslika kartice žiro-računa za uplatu subvencije

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2023. godine

Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u Odsjeku za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije Općine Pitomača gdje se mogu dobiti i sve ostale informacije o natječaju (tel. 782- 840) ili se može skinuti sa internet stranice Općine Pitomača (www.pitomaca.hr).

Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom “Zahtjev za subvencioniranje nabave sadnica voća“, na adresu: Općina Pitomača, Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije, 33405 Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1.

Tekst Javnog natječaja možete pogledati OVDJE
Zahtjev za bespovratno sufinanciranje nabave sadnica voća možete preuzeti OVDJE
Obrazac Suglasnost možete preuzeti OVDJE