JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE PITOMAČA

javni natjecaji 1

Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora  u vlasništvu Općine Pitomača te se izlažu sljedeće nekretnine:

1.1. Poslovni prostor u naselju Pitomača, Trg kralja Tomislava bb, na tavanu stambeno-poslovne zgrade, označen kao čkbr. 7054/192 k.o. Pitomača upisano u z.k. uložak broj 9600, poduložak 48 suvlasnički dio s neodređenim omjerom etažno vlasništvo (E-48), i to URED I, površine 9,00 m2.

1.2. Poslovni prostor u naselju Pitomača, Trg kralja Tomislava bb, na tavanu stambeno – poslovne zgrade, označen kao čkbr. 7054/192 k.o. Pitomača upisano u z.k. uložak broj 9600, poduložak 48 suvlasnički dio s neodređenim omjerom etažno vlasništvo (E-48), i to URED II, površine 13,00 m2.

1.3. Poslovni prostor u naselju Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, Pitomači, na I. katu stambeno-poslovne zgrade, označen kao čkbr. 2496 k.o. Pitomača upisano u z.k. uložak broj 9856, poduložak 5. suvlasnički dio 17/100 etažno vlasništvo (E-5) i to URED I ukupne površine 16,00m2.

1.4. Poslovni prostor u naselju Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, Pitomači, na I. katu stambeno-poslovne zgrade, označen kao čkbr. 2496 k.o. Pitomača upisano u z.k. uložak broj 9856, poduložak 5. suvlasnički dio 17/100 etažno vlasništvo (E-5) i to URED II ukupne površine 18,50 m2.

Prostori se mogu razgledati radnim danom u vrijeme trajanja ovog natječaja od 8:00 do 14:00 sati, uz prethodnu najavu na telefon broj: 033/782-840 ili mail: [email protected].

Pisane ponude na natječaj dostavljaju se neposredno u pisarnicu Općine Pitomača ili preporučenom pošiljkom u zatvorenim omotnicama uz naznaku: „Ne otvaraj – javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora“ na adresu: Općina Pitomača, Lj. Gaja 26/I, 33 405 Pitomača.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je do dana 29. prosinca 2020. godine u 11,00 sati,  kada će se održati javno otvaranje ponuda u vijećnici Općine Pitomača.

OBRASCI UZ NATJEČAJ:

Cijeli tekst javnog natječaja možete preuzeti – OVDJE

Obrazac izjave možete preuzeti – OVDJE

Obrazac potvrde možete preuzeti – OVDJE

Odluku o raspisivanju javnog natječaja možete preuzeti – OVDJE