Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području ostalih društvenih djelatnosti za 2022.

javni natjecaji 1

Općina Pitomača, kao davatelj financijskih sredstava, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja sporta da se prijave za financijsku podršku programima ili projektima koji doprinose razvoju sporta na području općine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa ili projekata u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2022. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 70.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je do zaključno 25. veljače 2022. godine.

Javni natječaj i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje:

1. Natječaj – ostale društvene djelatnosti – OSTALO – 2022

2. Uputa za prijavitelje – OSTALO 2022

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta – OSTALO 2022

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta – OSTALO 2022

3.3. Obrazac Izjave o partnerstvu – OSTALO 2022

4. Obrazac popis priloga – OSTALO 2022

5. Obrazac za procjenu kvalitete prijave – OSTALO 2022

6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – OSTALO 2022

7. Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta – OSTALO 2022

8.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta – OSTALO 2022

8.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta – OSTALO 2022