Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području sporta za 2022.

javni natjecaji 1

Općina Pitomača, kao davatelj financijskih sredstava, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja sporta da se prijave za financijsku podršku programima ili projektima koji doprinose razvoju sporta na području općine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa ili projekata u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2022. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 250.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je do zaključno 25. veljače 2022. godine.

Javni natječaj i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje:

1. Natječaj – SPORT – 2022

2. Uputa za prijavitelje – SPORT – 2022

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta – SPORT – 2022

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta – SPORT – 2022

3.3. Obrazac Izjave o partnerstvu – SPORT – 2022

4. Obrazac popis priloga – SPORT – 2022

5. Obrazac za procjenu kvalitete prijave – SPORT – 2022

6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – SPORT – 2022

7. Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta – SPORT – 2022

8.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta – SPORT – 2022

8.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta – SPORT – 2022