Na temelju članka 14. Statuta Knjižnice i čitaonice Pitomača (Službene novine“ Općine Pitomača, broj 3/19), članka 3. i članka 6. točka 2. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Pitomača od 12. srpnja 2019.g., v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, objavljuje Javni natječaj za prijam u radni odnos na radno mjesto Pomoćni knjižničar/knjižničarka – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme.

Javni natječaj s uvjetima, opisom poslova i uputama za prijavu nalazi se ovdje: Natječaj za pomoćnog knjižničara