Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača

javni natjecaji 1

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 38. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15 i 1/18) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 5/19), Općinski načelnik raspisuje: Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača.

Ponude za kupnju nekretnina dostavljaju se na adresu Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača s naznakom „Javni natječaj za prodaju nekretnine – NE OTVARAJ.“ Rok za podnošenje ponuda je 28 veljače 2020. do 10:00 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača, na telefonske brojeve 033/782-840 ili 033/782-860 ili putem e-pošte [email protected].

Dokumentacija: