Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača

javni natjecaji 1

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12. i 152/14), članka 42. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21. i 4/21) i Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača („Službene novine“ broj 8/21), Općinski načelnik donosi:

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača.

– NEKRETNINA BROJ 1, upisana u
– z.k. ul. br. 375 k.o. Kladare, označena kao:
– čkbr. 784/5 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINAH, sa 209 čhv,
– čkbr. 784/6 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINAH, sa 109 čhv,
– čkbr. 786/4 ORANICA U KRČEVINAH, sa 969 čhv,
suvlasnički dio 2/8, namjena nekretnine: obiteljska stambena građevina, dotrajala gospodarska zgrada i pripadajuće građevinsko zemljište te poljoprivredno zemljište po početnoj cijeni od 6.300,00 kuna (slovima: šest tisuća tristo kuna);

– NEKRETNINA BROJ 2, upisana u
– z.k. ul. br. 530 k.o. Kladare, označena kao:
– čkbr. 784/7 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINA, sa 108 čhv,
– čkbr. 784/8 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINA, sa 209 čhv,
suvlasnički dio 2/16, namjena nekretnine: poljoprivredno i građevinsko zemljište po početnoj cijeni od 1.750,00 kuna (slovima: tisuću sedamsto pedeset kuna);

– NEKRETNINA BROJ 3, upisana u
– z.k. ul. br. 1119 k.o. Kladare, označena kao:
– čkbr. 577/1 SJENOKOŠA BEREK U GRUNTIMA, sa 550 čhv,
vlasnički dio 1/1, namjena nekretnine: poljoprivredno zemljište, po početnoj cijeni od 7.000,00 kuna (slovima: sedam tisuća kuna);

NEKRETNINA BROJ 4, upisana u
– z.k. ul. br. 438 k.o. Stari Gradac, označena kao:
– čkbr. 353/2 STARI GRADAC, MATIJE GUPCA, DVORIŠTE, sa 494 m2,
vlasnički dio 1/1, namjena nekretnine: građevinsko zemlište, po početnoj cijeni od 31.800,00 kuna (slovima: trideset jedna tisuća osamsto kuna).

– NEKRETNINA BROJ 5, upisana u
– z.k. ul. br. 2943 k.o. Stari Gradac, označena kao:
– čkbr. 1447/1 ORANICA RAVNICA, sa 1060 čhv,
suvlasnički dio 1/8, namjena nekretnine: obradivo poljoprivredno zemljište, po početnoj cijeni od 1.360,00 kuna (slovima: tisuću tristo šezdeset kuna).

– NEKRETNINA BROJ 6, izvanknjižno vlasništvo, upisana u
– posjedovni list br. 2021 k.o. Sedlarica, označena kao:
– D. kčbr. 1957/2 KLADARSKI BREG, VINOGRAD, sa 241 m2,
– D. kčbr. 1971/2 KLADARSKI BREG, VINOGRAD, sa 791 čm2,
– D. kčbr. 1971/2 KLADARSKI BREG, LIVADA, sa 180 m2,
namjena nekretnine: kčbr. 1971/2 u naravi čini jedinstvenu prostornu cjelinu koja se sastoji od dotrajale vinogradarske klijeti i zapuštenog vinograda, stanje građevine – vinogradarske klijeti je potpuno dotrajalo, kčbr. 1957/2 k.o. Sedlarica u naravi čini jedinstvenu prostornu cjelinu koja se sastoji od zapuštenog i potpuno obraštenog poljoprivrednog zemljišta u kategoriji šume, po početnoj cijeni od 3.350,00 kuna (slovima: tri tisuće tristo pedest kuna).

Rok za podnošenje ponuda je 15. travnja 2022. godine, do 10:00 sati, bez obzira na način dostave.

Ponude za kupnju nekretnine koja je izložena na prodaju u ovom Javnom natječaju dostavljaju se s naznakom: „JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARAJ!“ na sljedeću adresu: OPĆINA PITOMAČA, Ljudevita Gaja 26/I, 33 405 Pitomača.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača, na telefon broj: 033/782-840 ili 033/782-860 ili putem e-mail-a: [email protected].

Dokumentacija:
– Cijeli Javni natječaj za prodaju nekretnina možete pogledati OVDJE
Obrazac izjave
Ponudbeni list