Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača

javni natjecaji 1

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12. i 152/14), članka 42. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21. i 4/21) i Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača („Službene novine“ broj 8/21), Općinski načelnik donosi

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača

Raspisuje se Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Pitomača te se na prodaju izlažu nekretnine kako slijedi:

– NEKRETNINA BROJ 1, upisana u
– z.k. ul. br. 375 k.o. Kladare, označena kao:
– čkbr. 784/5 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINAH, sa 209 čhv,
– čkbr. 784/6 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINAH, sa 109 čhv,
– čkbr. 786/4 ORANICA U KRČEVINAH, sa 969 čhv,
suvlasnički dio 2/8, po početnoj cijeni od 6.300,00 kuna (slovima: šest tisuća tristo kuna);

– NEKRETNINA BROJ 2, upisana u
– z.k. ul. br. 530 k.o. Kladare, označena kao:
– čkbr. 784/7 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINA, sa 108 čhv,
– čkbr. 784/8 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINA, sa 209 čhv,
suvlasnički dio 2/16, po početnoj cijeni od 1.750,00 kuna (slovima: tisuću sedamsto pedeset kuna);

– NEKRETNINA BROJ 3, upisana u
– z.k. ul. br. 1119 k.o. Kladare, označena kao:
– čkbr. 577/1 SJENOKOŠA BEREK U GRUNTIMA, sa 550 čhv,
vlasnički dio 1/1, po početnoj cijeni od 7.000,00 kuna (slovima: sedam tisuća kuna);

– NEKRETNINA BROJ 4, upisana u
– z.k. ul. br. 11506 k.o. Pitomača, označena kao:
– čkbr. 8921/4 PITOMAČA, ULICA STJEPANA SULIMANCA, sa 184 m2,
vlasnički dio 1/1, po početnoj cijeni od 29.800,00 kuna (slovima: dvadeset devet tisuća osamsto kuna).

na predmetnoj nekretnini u zemljišnim knjigama postoji upisan teret (stvarna služnost – položena komunalna infrastruktura) te potencijalni kupac kupnjom nekretnine suglasan je da u slučaju bilo kakvog izmještanja, popravka i sl. na komunalnoj infrastrukturi dopušta prijelaz, prijekop, iskop te izmještanje preko predmetne nekretnine bez obaveze vraćanja u prvobitno stanje.

 

Rok za podnošenje ponuda je 30. rujna 2022. godine, do 10:00 sati, bez obzira na način dostave.

Ponude za kupnju nekretnine koja je izložena na prodaju u ovom Javnom natječaju dostavljaju se s naznakom: „JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARAJ!“ na sljedeću adresu: OPĆINA PITOMAČA, Ljudevita Gaja 26/I, 33 405 Pitomača.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača, na telefon broj: 033/782-840 ili 033/782-860 ili putem e-mail-a: [email protected].

Dokumentacija:
– Cijeli Javni natječaj za prodaju nekretnina možete pogledati OVDJE
Obrazac izjave
Ponudbeni list