JAVNI  OGLAS za prijem u radni odnos za izvršavanje poslova Projektni asistent u Općini Pitomača, za potrebe provedbe projekta ZAŽELI – Program zapošljavanja  žena – faza III “Sretnija starost”

javni natjecaji 1

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01/3-22-37 od 6. prosinca 2022. godine kojom se uređuje financiranje projekta „Sretnija starost“ te potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (referentni broj projektnog prijedloga: UP.02.1.1.16), te Odluke o potrebi obavljanja privremenih poslova vezanih uz upravljanje projektom koji se financira iz Europskog socijalnog fonda – Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., za potrebe provedbe projekta „Sretnija starost“  KLASA: 112-09/22-01/03, URBROJ: 2189-16-22-1 od 20. prosinca 2022. godine, objavljuje se JAVNI  OGLAS za prijem u radni odnos za izvršavanje poslova Projektni asistent u Općini Pitomača, za potrebe provedbe projekta ZAŽELI – Program zapošljavanja  žena – faza III “Sretnija starost”

CIJELI TEKST OGLASA

IZJAVA

POZIV ZA TESTIRANJE

Prijave na javni oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, Ispostava Pitomača preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu: Općina Pitomača, Lj. Gaja 26/I, 33 405 Pitomača, s naznakom: „Javni oglas za prijem u radni odnos za izvršavanje poslova Projektni asistent u Općini Pitomača, za potrebe provedbe projekta „Sretnija starost” – ne otvaraj“.