Javni oglas za upis djece u PRIMARNI 10 – SATNI PROGRAM u Dječji vrtić „Potočnica“ za pedagošku godinu 2019./2020. otvoren je u vremenu od 03. lipnja do zaključno 18. lipnja 2019. godine.

Uz ZAHTJEV za upis djeteta (dostupan na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića i Općine Pitomača) roditelj/skrbnik djeteta dužan je priložiti:

 1. rodni list djeteta,
 2. rješenje o stupnju invalidnosti, odnosno presliku smrtnog lista za roditelja – žrtve ili invalida domovinskog rata,
 3. ukoliko imaju troje ili više djece, rodne listove istih,
 4. potvrde o zaposlenosti roditelja – od nadležnog Zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. uvjerenje o mjestu prebivalištu djeteta (ne starije od mjesec dana) ili osobnu iskaznicu djeteta – preslika,
 6. presliku osobnih iskaznica obiju roditelja/skrbnika,
 7. liječničku potvrdu specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti djeteta,
 8. pravomoćnu presudu o razvodu braka za razvedene roditelje, odnosno drugi dokument kojim dokazuje da je samohrani roditelj, odnosno da je dijete uzeto na uzdržavanje.
 9. potvrdu o primanju doplatka za djecu – od nadležnog Zavoda za mirovinsko osiguranje,
 10. druge dokaze kojima se dokazuje prioritet na zahtjev Dječjeg vrtića.

Zahtjevi za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom predaju se svaki radni dan u predmetnom oglasnom vremenu od 8,00 do 15,00 sati u Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, soba broj 5 ili se šalju poštom. Upravno vijeće ima pravo provjere svih činjenica navedenih u zahtjevu za upis djeteta, kao i dokumentaciju u prilogu. Rezultati upisa objaviti će se na Oglasnoj ploči  Dječjeg vrtića i Općine Pitomača. Sudionici imaju pravo žalbe koja se podnosi Upravnom vijeću u roku od 15 dana od objave rezultata na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i Općine Pitomača.

DOKUMENTACIJA:

 1. Javni oglas – možete preuzeti ovdje
 2. Zahtjev za upis djeteta – možete preuzeti ovdje
 3. Izjava člana obitelji – možete preuzeti ovdje
 4. Privola/Suglasnost za objavu osobnih podataka – možete preuzeti ovdje