Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Pitomača (KLASA: 402-07/20-01/11, URBROJ: 2186/16-20-1, od 31. siječnja 2020. godine), objavljuje se Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Pitomača u 2020. godini.

Prijava za korištenje sredstava po mjerama iz ovog Programa se podnosi do 30. studenog 2020. godine odnosno do utroška sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koje zainteresirani mogu preuzeti ovdje:

Ispunjen zahtjev za korištenje sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Općini Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, Pitomača ili na telefon 033/782-860.