Općina Pitomača objavljuje JAVNI POZIV kojim Općina Pitomača obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna infrastruktura o započinjanju postupka evidentiranja  komunalne infrastrukture u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrađuje geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture.

JAVNI POZIV