Na temelju članka 38. statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 5/20 – pročišćeni tekst) Općinski načelnik Općine Pitomača, raspisuje

JAVNI POZIV za dodjelu potpore u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla poljoprivrednim proizvođačima s područja općine Pitomača

 1. Namjena korištenja sredstava

Financijska sredstva namijenjena su za financiranje troškova izrade analize uzoraka tla. Iznos raspoloživih sredstava Općine Pitomača po ovom Javnom pozivu utvrđen je u Proračunu Općine Pitomača za 2020.

 1. Korisnici

Korisnici financijskih sredstava su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici, zadruge i trgovačka društva koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem/prebivalištem na području općine Pitomača i koji posjeduju poljoprivredno zemljište na području općine Pitomača, te nemaju dugovanje prema Općini Pitomača.

 1. Kriteriji za dodjelu financijskih sredstava i iznos

Općine Pitomača sufinancira izradu analize 50 uzoraka tla poljoprivrednim proizvođačima s područja općine Pitomača.

Maksimalno se jednom korisniku može odobriti financiranje analize jednog (1) uzorka tla.

Pod analizom uzorka tla podrazumjeva se:

 • uzimanje uzoraka i podataka na terenu,
 • dostava uzoraka u laboratorij,
 • laboratorijska analiza uzoraka tla,
 • interpretacija rezultata,
 • izdavanje preporuke gnojidbe krajnjim korisnicima usluge.

 Potrebna dokumentacija

 • popunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore u poljoprivredi za Kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvim na području općine Pitomača
 • suglasnost za obradu osobnih podataka
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika
 1. Trajanje poziva
 • Javni poziv je otvoren od 03. kolovoza 2020. godine do popunjavanja planirane kvote iz točke 3., a najkasnije do 17. kolovoza 2020. godine, ovisno koji uvjet prije nastupi.
 1. Podnošenje zahtjeva

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresu: Općina Pitomača, Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača, s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpore u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla“.

Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore u poljoprivredi za Kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima na području općine Pitomača dostupan je na Internet stranici Općine Pitomača, na adresi www.pitomaca.hr, isti se može podići i u Odsjeku za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije  Općine Pitomača

OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Grgačić

Dokumentacija možete preuzeti ovdje: