Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Pitomača upućuje Javni poziv svim fizičkim i pravnim osobama za dostavu prijedloga i poticaja za dodjelu javnih priznanja Općine Pitomača, za osobe zaslužne prema kriterijima iz Odluke o javnim priznanjima Općine Pitomača.

Javna priznanja Općine Pitomača su:

  1. Počasni građanin općine Pitomača,
  2. Nagrada Općine Pitomača za životno djelo,
  3. Zlatna plaketa „Grb općine Pitomača“,
  4. Srebrna plaketa „Grb općine Pitomača“,
  5. Povelja općine Pitomača s likom Petra Preradovića

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja propisani su člancima 4. do 14. Odluke o javnim priznanjima Općine Pitomača („Službene novine“ broj 2/11), a ista je objavljena na službenim internetskim stranicama Općine Pitomača (www.pitomaca.hr).

Poticaj/prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Pitomača dostavlja se Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine Pitomača u pisanom obliku zaključno do 19. ožujka 2021. godine.

Poticaj/prijedlog mora biti pismeno obrazložen i sadržavati:

– podatke o podnositelju poticaja, odnosno prijedloga,

– životopis, odnosno osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi i njenom poslovanju, te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnog priznanja,

– odgovarajuću dokumentaciju (objavljeni rad, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i drugo).

Na zahtjev Povjerenstva podnositelj poticaja/prijedloga dužan je naknadno dostaviti i druge dopunske podatke i dokumentaciju.

Sve prijedloge/poticaje molimo dostaviti na adresu: OPĆINA PITOMAČA, POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA, Pitomača, Lj. Gaja 26/I.

  • Javni poziv – možete pogledati OVDJE