Općinski načelnik Općine Pitomača dana 29. rujna 2021. godine objavljuje Javni poziv za predlaganje financiranja javnih potreba Općine Pitomača u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti za 2022. godinu.

Pravo predlaganja prijava programa ili projekata imaju udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni zadovoljenju javnih potreba stanovnika Općine Pitomača u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti, a koje djeluju na području općine.

Pozivaju se predlagatelji da svoje prijave programa ili projekata dostave na propisanom obrascu Prijavnica za predlaganje financiranja javnih potreba Općine Pitomača u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti za 2022. godinu, a koji je dostupan u prilogu.

Prijave programa ili projekta predlagatelji dužni su dostaviti najkasnije do 29. listopada 2021. godine preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I,33405 Pitomača, uz napomenu: “Prijava za predlaganje za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti za 2022. godinu”.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača – Odsjek za društvene djelatnosti, kontakt – tel: 033/782-860, fax: 033/782-870, e-mail: [email protected]