Dokument možete preuzeti OVDJE.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvijete dužni su uz prijavu dostaviti:

  • Zamolbu – životopis s osobnim podacima,
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice),
  • Presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju,
  • Potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (e-radna knjižica),
  • Podatak o JMBG-u te broj mobitela ili telefona.

Osobe koje se prijavljuju na javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača, putem pošte (preporučeno) ili osobno u do zaključno sa 4. svibnja 2022. godine s naznakom „Za javni poziv – javni radovi“.