Poništava se Oglas za prijam u službu na određeno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača, Odsjek za javnu nabavu, imovinsko – pravne poslove i opće poslove, na radno mjesto „Referent za javnu nabavu“, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika – do povratka odsutnog službenika na posao, KLASA: 112-03/19-01/32, URBROJ: 2189/16-19-1 od 24. listopada 2019. godine, objavljen na web stranici Općine Pitomača i na Zavodu za zapošljavanje dana 24. listopada 2019. godine

Odluku možete preuzeti ovdje