Objavljeni Pozivi na dostavu ponuda u 2021. godini

jednostavna nabava kocka

Predmet nabave: Nabava namještaja za opremanje interijera i vanjsko opremanje Centra za posjetitelje Križnica – Interpretacijskog centra Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

Rok za dostavu ponude: 08. rujna 2021. godine do 10:00 sati

1. Poziv za dostavu ponuda
2. Obrazac 2 – Ponudbeni list
3. Obrazac 3 -Dodatak I Ponudbenom listu
4. Obrazac 4 – Dodatak II. Ponudbenom listu
5. Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju
6. Obrazac 6 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
7. Obrazac 7 – Izjava o zajedničkoj ponudi

Troškovnik

 

Predmet nabave: Nabava namještaja za opremanje interijera i vanjsko opremanje Centra za posjetitelje Križnica – Interpretacijskog centra Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

Rok za dostavu ponude: 25. kolovoza 2021. godine do 10:00 sati

1. Poziv za dostavu ponuda
2. Obrazac 2 – Ponudbeni list
3. Obrazac 3 -Dodatak I Ponudbenom listu
4. Obrazac 4 – Dodatak II. Ponudbenom listu
5. Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju
6. Obrazac 6 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
7. Obrazac 7 – Izjava o zajedničkoj ponudi

Troškovnik

 

Predmet nabave: Radovi  redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača

Rok za dostavu ponude: 19. kolovoza 2021, godine do 11:00 sati

1. Poziv za dostavu ponuda
2. Obrazac 2 – Ponudbeni list
3. Obrazac 3 -Dodatak I Ponudbenom listu
4. Obrazac 4 – Dodatak II. Ponudbenom listu
5. Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju
6. Obrazac 6 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
7. Obrazac 7 – Izjava o zajedničkoj ponudi
8. Obrazac 8 – Popis strojeva i opreme

Troškovnik

 

Predmet nabave: Nabava rasvjetnih tijela

Rok za dostavu ponude: 2. srpnja 2021. godine do 10:30 sati

1. Poziv za dostavu ponuda
2. Obrazac 2 – Ponudbeni list
3. Obrazac 3 -Dodatak I Ponudbenom listu
4. Obrazac 4 – Dodatak II. Ponudbenom listu
5. Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju
6. Obrazac 6 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
7. Obrazac 7 – Izjava o zajedničkoj ponudi
8. Obrazac-popis ugovora o isporučenoj robi
Troškovnik

 

Predmet nabave: Izvođenje radova na pomoćnoj zgradi, garaža za vatrogasno vozilo u naseljima Pitomača i Kladare.

Rok za dostavu ponude: 30. ožujka 2021. godine do 10:00 sati

1. Poziv za dostavu ponuda
2. Obrazac 2-Ponudbeni list
3. Obrazac 3 -Dodatak I Ponudbenom listu
4. Obrazac 4 – Dodatak II. Ponudbenom listu
5. Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju
6. Obrazac 6 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
7. Obrazac 7 – Izjava o zajedničkoj ponudi
8. Obrazac-popis radova
Troškovnik GARAŽA ZA VATROGASNO VOZILO KLADARE
Troškovnik GARAŽA ZA VATROGASNO VOZILO PITOMAČA

 

Predmet nabave: Radovi stabilizacije šljunčane podloge  izvedbom dvostruke površinske obrade bitumenskom emulzijom pomoću reparaturnog vlaka finišera za ugradnju površinske obrade.

Rok za dostavu ponude: 23. ožujka 2021. godine do 10:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponuda – preuzmite ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmite ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmite ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmite ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmite ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmite ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmite ovdje
Obrazac 8. – Popis izvršenih radova – preuzmite ovdje

Troškovnik – preuzmite ovdje