Objavljeni Pozivi na dostavu ponuda u 2022. godini

jednostavna nabava kocka

Predmet nabave: Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača

Rok za dostavu ponude: 4. veljače 2022. godine do 10:00 sati.

1. Poziv za dostavu ponuda 2022

2. Obrazac 2-Ponudbeni list

3. Obrazac 3 – Izjava o nekažnjavanju

4. Obrazac 4 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

5. Obrazac 5-popis strojeva i opreme

 

Predmet nabave: Opskrba prirodnim plinom za potrebe Općine Pitomača za razdoblje od godinu dana odnosno za proračunsku 2022. godinu.

Rok za dostavu ponude: 14. siječnja 2022. godine do 10:00 sati.

0. Poziv za dostavu ponuda opskrba plinom

1. Obrazac 1. – Troškovnik

2. Obrazac 2-Ponudbeni list

3. Obrazac 3 – Izjava o nekažnjavanju

4. Obrazac 4 -popis glavnih isporuka robe

POPIS PLINOMJERA