Objavljeni uvjeti za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u 2024. godini

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je uvjete i kriterije za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća.

Građani će na raspolaganju u 2024. godini imati čak 120 milijuna eura. Podnošenje projektnih prijava će započeti danom objave Javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a to će biti najkasnije krajem veljače 2024. godine. Građani će svoje prijave podnositi elektronički, koristeći NIAS sustav, a poveznica na elektroničku uslugu, kao i upute za korisnike sa svim pripadajućim prijavnim obrascima, bit će dostupni u sklopu dokumentacije koja će biti naknadno objavljena uz Javni poziv.

Uvjete i kriterije možete pogledati u nastavku:

Uvjeti i kriteriji – Energetska obnova obiteljskih kuća 2024
Prilog – Tehnički uvjeti