Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača, Odsjek za javnu nabavu, imovinsko-pravne poslove i opće poslove: Referent za javnu nabavu – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika – do povratka odsutnog službenika na posao.

Javni natječaj s uvjetima, opisom poslova i uputama nalazi se ovdje: