Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ donijelo je Odluku o objavi Oglasa za upis djece u PROGRAM PREDŠKOLE (tzv. MALE ŠKOLE) u Dječji vrtić „Potočnica“  u pedagoškoj godini 2020./2021.

Pravo na upis djece po programu predškole (tzv. mala škola) ima dijete u godini prije polaska u osnovnu školu (djeca rođena u razdoblju od 01. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine) s prebivalištem na području općine Pitomača.

Stoga se obavještavaju svi zainteresirani roditelji za upis djece u program predškole (tzv. male škole) da se potrebita dokumentacija za upis nalazi na web stranici Dječjeg vrtića „Potočnica“  www.vrtic-pitomaca.hr te na web stranici  Općine Pitomača  www.pitomaca.hr OVDJE.