Na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19), članka 17. i 18. Statuta Knjižnice i čitaonice Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 3/19) i Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme („Službene novine“ Općine Pitomača broj 5/19) Općinsko vijeće Općine Pitomača raspisuje PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača – 1 izvršitelj na nepuno radno vrijeme u trajanju od 20 sati tjedno.

Ponovljeni javni natječaj nalazi se ovdje: Natječaj za ravnatelja knjižnice