Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača, nekretnine u Kladarama i Starom Gracu

javni natjecaji 1

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15. i 94/17.), članka 42. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21. i 4/21) i Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača („Službene novine“ broj 8/21 i 6/22), Općinski načelnik donosi Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača

Raspisuje se Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Pitomača te se na prodaju izlažu nekretnine kako slijedi:

 – NEKRETNINA BROJ 1, upisana u

– z.k. ul. br. 688 k.o. Kladare, označena kao:

– čkbr. 827 ORANICA U KRČEVINI, sa 900 čhv,

vlasnički dio 1/1, namjena nekretnine: poljoprivredno i građevinsko zemljište, u naravi se radi o prizemnoj građevini za čiju gradnju ne postoji dokumentacija o legalnosti gradnje (građevinska i uporabna dozvola) niti je evidentirana u katastru i zemljišnim knjigama te zapuštenoj oranici koje se nalaze neposredno iz građevinskog zemljišta, po početnoj cijeni od 9.970,00 eura (slovima: devet tisuća devetsto sedamdeset eura);

 

– NEKRETNINA BROJ 2, upisana u

– z.k. ul. br. 731 k.o. Stari Gradac, označena kao:

– čkbr. 516/2 LIVADA U SELU, sa 161 čhv,

– čkbr. 517/2 ORANICA U SELU, sa 393 čhv,

– čkbr. 518/2 LIVADA U SELU, sa 350 čhv,

– čkbr. 519 ORANICA KOD KUĆE U SELU, sa 47 čhv,

– čkbr. 520/2 VOĆNJAK U SELU, sa 134 čhv,

– čkbr. 521 KUHINJSKI VRT KOD KUĆE U SELU, sa 35 čhv,

– čkbr. 523 KUĆA BR. 59 I DVORIŠTE U SELU, sa 139 čhv,

suvlasnički dio 1/2, namjena nekretnine: poljoprivredno i građevinsko zemljište, u naravi se radi o prizemnoj građevini za čiju gradnju ne postoji dokumentacija o legalnosti gradnje (građevinska i uporabna dozvola) niti je evidentirana u katastru i zemljišnim knjigama te voćnjaku i oranici koje se nalaze neposredno iza građevinskog zemljišta, po početnoj cijeni od 6.850,00 eura (slovima: šest tisuća osamsto pedeset eura);

Rok za podnošenje ponuda je 1. ožujka 2024. godine, do 10:00 sati, bez obzira na način dostave.

Ponude za kupnju nekretnine koja je izložena na prodaju u ovom Javnom natječaju dostavljaju se s naznakom: „JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARAJ!“ na sljedeću adresu: OPĆINA PITOMAČA, Ljudevita Gaja 26/I, 33 405 Pitomača.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača, na telefon broj: 033/782-840 ili 033/782-860 ili putem e-mail-a: [email protected].

Dokumentacija:
– Cijeli Javni natječaj za prodaju nekretnina možete pogledati OVDJE
Ponudbeni list
Obrazac izjave