Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede u suradnji s Općinom Pitomača organizira tečaj „Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida“ (tečaj za sve koji nemaju iskaznicu za kupnju zaštitnih sredstava).

Stupanjem na snagu Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“, br. 46/22.)  Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede ovlašteno je kao stručno tijelo za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.

Prema navedenom Zakonu svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici sredstava za zaštitu bilja moraju imati zadovoljavajuće znanje o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.

Tečaj će se održati u ožujku u Društvenom domu u Starom Gracu, te je u potpunosti besplatan.

Ovim putem molimo sve zainteresirane da se prijave na izobrazbu  u Općinu Pitomača g. Goranu Peroviću na mail: [email protected] i voditeljici službe Ani -Mariji Čajkulić na mail: [email protected] do 01.03.2024. zbog ograničenog broja korisnika.

O točnom datumu polaganja zainteresirani će biti naknadno obaviješteni.

Polaznici izobrazbe moraju biti punoljetni, imati završenu najmanje osnovnu školu, te imati važeću e-mail adresu.