JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE CENTRA ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ„

javni natjecaji 1

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. i 151/22), članka  40. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22) i članka 20. Statuta Centra za kulturu „Drago Britvić“ („Službene novine“ Općine Pitomača broj  10/22) Općinski načelnik Općine Pitomača raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE CENTRA ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ„

CIJELI TEKST PONOVLJENOG NATJEČAJA
IZJAVA

Pisane prijave s prilozima, navedenim u tekstu javnog natječaja, dostavljaju se poštom u roku  30 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: OPĆINA PITOMAČA, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača, sa naznakom „Prijava na javni natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice CZK “Drago Britvić“.