Obavijest o održavanju osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Poštovani profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja,

Stupanjem na snagu Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“, br. 46/22.)  Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede ovlašteno je kao stručno tijelo za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.

Prema navedenom Zakonu svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici sredstava za zaštitu bilja moraju imati zadovoljavajuće znanje o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.

Znanja se stječu izobrazbom koju ispred nadležne Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede provodi 148 ovlaštenih predavača u svim županijama Republike Hrvatske.

Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida održati će se 19.03.2024. godine u Društvenom domu u Starom Gradcu s početkom u 08:00

Navedena izobrazba za profesionalne korisnike sredstava za zaštitu bilja provodi se putem intervencije 78.01. te je besplatna.