Završeni radovi rekonstrukcije nerazvrstane ceste u naselju Sedlarica

IMG 20240326 115809

Radove rekonstrukcije nerazvrstane ceste u naselju Sedlarica tvrtke CESTE d.d. iz Bjelovara i Bagergrad d.o.o. iz Pitomače završile su u skladu s ugovorenim rokovima. Tehnički pregled izvedene rekonstrukcije održati će se 28. ožujka 2024. godine. Sam zahvat rekonstrukcije odnosio se na modernizaciju i proširenje nerazvrstane ceste.

Aktivnosti koje su se odvijale uključile su zemljane radove (iskop cestovnih jaraka, izrada bankina, uređenje temeljnog tla i sl.), radove na kolničkoj konstrukciji, ugradnju cestovnih rubnjaka te proširenje postojećeg mosta/prijelaza preko kanala „Josina Reka“.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 84.155,54 eura, a financirao se iz proračuna Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice, u iznosu od 32 % ugovorene vrijednosti, dok se preostali dio osigurao iz proračuna Općine Pitomača.

Provedba Projekta lokalnom stanovništvu osigurala je kvalitetnije uvjete života, podigla razinu komunalnih usluga, olakšalo kretanje i bolju socijalnu uključenost.

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije“.

 

IMG 20240326 120038

IMG 20240326 120008

IMG 20240326 115957

20240326 120144 rotated