Informacije o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

plakat JNP travanj 2024 page 0001

Vlada Republike Hrvatske u četvrtak 14. ožujka 2024. donijela je Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života.

Korisnicima kojima ukupno mirovinsko primanje za veljaču 2024. ne prelazi iznos od 880,00 eura iznos jednokratnog novčanog primanja (JNP) određuje se prema iznosu ukupnog mirovinskog primanja:

 • do 320,00 eura isplatit će se JNP u iznosu od 160,00 eura
 • od 320,01 do 460,00 eura u iznosu od 120,00 eura
 • od 460,01 do 600,00 eura u iznosu od 80,00 eura
 • od 600,01 do 730,00 eura u iznosu od 60,00 eura te
 • od 730,01 do 880,00 eura u iznosu od 50,00 eura.

U ukupno mirovinsko primanje uračunava se iznos mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, iznos dokupljene mirovine čija je isplata preuzeta prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina i drugi dodatci koji se isplaćuju uz mirovinu, osim naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu.

1. JNP korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života u skladu s ovom Odlukom isplatit će se:

 • korisnicima mirovine ostvarene u RH u obveznom mirovinskom osiguranju koji imaju prebivalište u RH, a koji su zatečeni u isplati mirovine za mjesec veljaču 2024., ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za mjesec veljaču 2024. ne prelazi iznos od 880,00 eura
– isplata će se obaviti do kraja ožujka 2024.
 • korisnicima mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina iz država s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, i kojima ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 880,00 eura, pod uvjetom da do 31. svibnja 2024. Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostave dokaz o neto iznosu inozemne mirovine za mjesec veljaču 2024.
– isplata će se obaviti do kraja lipnja 2024.
 • korisnicima mirovine kojima se mirovina isplaćuje samo iz država s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili država koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti na transakcijski račun u poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja ove Odluke Vlade RH i da do 31. svibnja 2024. Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostave dokaz o ukupnom mirovinskom primanju iz inozemstva isplaćenom za mjesec veljaču 2024. na transakcijski račun korisnika otvoren u banci u Republici Hrvatskoj, koje ne prelazi iznos od 880,00 eura
– isplata će se obaviti do kraja lipnja 2024.
 • korisnicima mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja i kojima zbroj ukupnog prihoda ostvarenog po osnovi zaposlenja odnosno obavljanja djelatnosti i mirovine za mjesec veljaču 2024. godine ne prelazi iznos od 880,00 eura
– isplata će se obaviti do kraja lipnja 2024.

2. Pravo na isplatu JNP-a prema gore navedenim iznosima pripada i novim korisnicima, i to:

 • korisnicima mirovine ostvarene u RH u obveznom mirovinskom osiguranju i koji imaju prebivalište u RH, a koji su pravo na mirovinu i isplatu mirovine ostvarili do 29. veljače 2024. te su zatečeni u isplati za mjesec veljaču 2024. najkasnije na dan 15. svibnja 2024., ako im svota mirovine isplaćena za veljaču 2024. ne prelazi iznos od 880,00 eura
– isplata za ove korisnike će se obaviti najkasnije u lipnju 2024.
 • korisnicima mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina iz država s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, a koji su pravo na mirovinu i isplatu mirovine ostvarili do 29. veljače 2024. te su zatečeni u isplati za mjesec veljaču 2024. najkasnije na dan 15. svibnja 2024., ako im svota mirovine isplaćena za veljaču 2024. ne prelazi iznos od 880,00 eura
– ovi korisnici trebaju do 31. svibnja 2024. dostaviti dokaz o neto iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja za veljaču 2024.
– isplata će se obaviti najkasnije u lipnju 2024.
 • korisnicima mirovine kojima se mirovina isplaćuje samo iz država s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili država koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti na transakcijski račun u poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj, a koji su pravo na mirovinu i isplatu mirovine ostvarili do 29. veljače 2024. te su zatečeni u isplati za mjesec veljaču 2024. najkasnije na dan 15. svibnja 2024., ako im svota mirovine isplaćena za veljaču 2024. ne prelazi iznos od 880,00 eura, pod uvjetom da u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja ove Odluke Vlade RH
– ovi korisnici trebaju do 31. svibnja 2024. dostaviti dokaz o netoiznosu mirovine za veljaču 2024., isplaćene na transakcijski račun korisnika otvoren u banci u Republici Hrvatskoj
– isplata će se obaviti najkasnije u lipnju 2024.
 • korisnicima mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, a koji su pravo na mirovinu i isplatu mirovine ostvarili do 29. veljače 2024. te su zatečeni u isplati za mjesec veljaču 2024. najkasnije na dan 15. svibnja 2024., i kojima zbroj ukupnog prihoda ostvarenog po osnovi zaposlenja odnosno obavljanja djelatnosti i mirovine za mjesec veljaču 2024. godine ne prelazi iznos od 880,00 eura
– isplata će se obaviti najkasnije u lipnju 2024.Napomena:
Korisnici hrvatske mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva, korisnici samo inozemne mirovine te korisnici hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, kojima ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne prelazi iznos od 880,00 eura, a koji će mirovinu ostvariti do 29. veljače 2024. te su zatečeni u isplati za mjesec veljaču 2024. najkasnije na dan 15. svibnja 2024. obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 31. svibnja 2024. dostaviti dokaz o netoiznosu mirovine za mjesec veljaču 2024. ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu putem online obrasca ili popunjavanjem Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine.

JNP izuzeto je od ovrhe, a u skladu s člankom 8. stavkom 2. točkom 7. Zakona o porezu na dohodak, ne smatra se dohotkom te ne podliježe oporezivanju.

JNP isplaćeno korisnicima mirovine neće se uračunavati u prihodovni cenzus za oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Ovo su informacije vezano uz isplatu jednokratnog novčanog primanja u lipnju 2024. (za korisnika kojima nije isplaćeno u ožujku 2024.):

plakat_JNP_travanj 2024

Tiskanica-JNP-03-2024-Tiskanica-za-dostavu-podatka-o-visini-inozemne-mirovine-za-isplatu-JNP