Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 3/22 i 2/23), objavljuje se Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Pitomača u 2024. godini.

Prijava za korištenje sredstava po mjerama iz ovog Programa se podnosi do 15. prosinca 2024. godine, odnosno do utroška sredstava, uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koje zainteresirani mogu preuzeti ovdje:

Ispunjen zahtjev za korištenje sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Općini Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, Pitomača ili na telefon 033/782-860.