Objavljen prvi natječaj za za provedbu intervencije 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

mali2642024

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prvi Natječaj za provedbu intervencije 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (izuzev zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednika koji zadovoljavaju slijedeće kriterije:

 • mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR SO do 10.000 EUR SO za projekte u sektoru voća (uključujući masline i vinovu lozu), povrća (uključujući krumpir i gljive) i cvijeća;
 • mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR SO do 15.000 EUR SO za projekte u ostalim sektorima;
 • mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana.

Intenzitet javne potpore je 85 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi 5.000 EUR, a najviša visina javne potpore je po projektu/korisniku 30.000 EUR.

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

 • Opći troškovi;
 • Nematerijalni troškovi:
  • kupnja ili razvoj računalnih programa;
  • kupnja prava na patente i licence;
  • autorska prava;
  • robni žigovi;
  • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.
 • Materijalni troškovi:
  • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika;
  • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite poljoprivredne proizvodnje;
  • građenje (izgradnja), odnosno uspostava i opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu;
  • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru;
  • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda;
  • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva);
  • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino;
  • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena;
  • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova).

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 1. srpnja 2024. godine od 12:00 sati do 31. srpnja 2024. godine do 12:00 sati.

Više o Natječaju možete vidjeti OVDJE