Stručna obuka o pravilnom uzimanju uzoraka u postupku izdavanja Rješenja o stavljanju proizvoda na tržište

2901 edukacije vinara freepik

Poštovani,

U suradnji s Regionalnim organizacijama vinara i vinogradara, Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) će sukladno Pravilniku o vinarstvu (NN 81/22) održati stručnu obuku o pravilnom uzimanju uzoraka u postupku izdavanja Rješenja o stavljanju proizvoda na tržište (Zakon o vinu, članak 56. stavak 2. i članak 63. stavak 2). Na temelju završene obuke, polaznicima će biti izdana ovlaštenja za uzimanje uzoraka u postupku izdavanja Rješenja. Osim navedenoga, sudionici će biti ukratko upoznati s novostima vezanim uz označavanje vina na tržištu.

Edukacija će se održati u petak, 12. travnja 2024. – u 18:00 sati, u Pitomači, Centar za kulturu Drago Britvić (Kino Pitomača), Trg kralja Tomislava 12 

Pozivamo sve zainteresirane da ispune obrazac prijave te se pridruže edukacijama kako bi stekli potrebna ovlaštenja i bili informirani o nadolazećim izmjenama u postupku stavljanja proizvoda na tržište te označavanju istih na tržištu.

Ukoliko niste ispunili obrazac prijave, istu se možete preuzeti OVDJE, te ispunjenu možete donijeti na edukaciju ili poslati putem emaila na adresu: [email protected].