OBAVIJEST o geodetskim snimanjima na području općine Pitomača

gmanje

Tvrtka PLANET IX d.o.o. obavještava da će, u vremenu od 23.05.2024. do završetka posla (planirano do 31.07.2024.), na području JLS Pitomača, izvoditi geodetske radove koji uključuju geodetska snimanja, obilježavanja fotogrametrijskih točaka na tlu, kao i zračna snimanja bespilotnim letjelicama.

Radovi se izvode temeljem Ugovora o javnoj nabavi usluga s naručiteljem Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14: „Usluge prikupljanja, obrade i izrade radnih podloga daljinskim snimanjem te prikupljanje i obrada prostornih podataka u svrhu unaprjeđenja funkcionalnosti Informacijskog sustava prostornog uređenja – ISPU“, KLASA: 406-07/23-01/165 URBROJ: 531-05-5-23-32 i KLASA: 406-07/23-01/165 URBROJ: 531-05-5-23-34, od 12.2.2024. godine.

Snimanje bespilotnim letjelicama obavlja se sukladno Rješenju Državne geodetske uprave kojim se snimanje odobrava.

(Foto: ilustracija, IB Production)