[vc_row][vc_column width=”4/5″][vc_column_text]

Arhiva – Bagatelna nabava

Odluka o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti

Odluka o izmjenama Odluke o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti


Izvođenje radova na proširenju postojeće javne rasvjete Ulice Petra Preradovića, Pitomača

Općina Pitomača upućuje Poziv za dostavu ponuda za izvođenje limarskih radova na svlačionicama nogometnog kluba Otrovanec, sukladno čl. 7. Odluke o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/13 i 5/15).

Predmet nabave je Izvođenje radova na proširenju postojeće javne rasvjete Ulice Petra Preradovića, Pitomača, sukladno Troškovniku.

Rok za dostavu ponuda je 05. svibnja 2017. godine do 10:00 sati, kada će se održati otvaranje ponuda.

1. Odluka o početku postupka bagatelne nabave
2. Poziv za dostavu ponuda
3. Ponudbeni list
4. Troškovnik

 Izvođenje limarskih radova na svlačionicama nogometnog kluba Otrovanec

Općina Pitomača upućuje Poziv za dostavu ponuda za izvođenje limarskih radova na svlačionicama nogometnog kluba Otrovanec, sukladno čl. 7. Odluke o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/13 i 5/15).

Predmet nabave je Izvođenje limarskih radova na svlačionicama nogometnog kluba Otrovanec, sukladno Troškovniku.

Rok za dostavu ponuda je 06. travnja 2017. godine do 10:00 sati, kada će se održati otvaranje 

  1. Odluka o početku postupka bagatelne nabave
    2. Poziv za dostavu ponuda
    3. Ponudbeni list
    4. Troškovnik


Izvođenje zemljanih i betonskih radova uređenja parkirališta Društvenog doma u Sedlarici.

Općina Pitomača upućuje Poziv za dostavu ponuda za izvođenje zemljanih i betonskih radova uređenja parkirališta Društvenog doma u Sedlarici, sukladno čl. 7. Odluke o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/13 i 5/15).

Predmet nabave je Izvođenje zemljanih i betonskih radova uređenja parkirališta Društvenog  doma u Sedlarici – a količina predmeta nabave i tehničke specifikacije navedene su u Troškovniku


Rok za dostavu ponuda je 
24. ožujka 2017. godine do 10:00 sati, kada će se održati otvaranje ponuda.

1. Odluka o početku postupka bagatelne nabave
2. Poziv za dostavu ponuda
3. Ponudbeni list
4. TroškovnikIzvođenje radova asfaltiranja – Vinogradska ulica, naselje Pitomača

Općina Pitomača upućuje Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova asfaltiranja – Vinogradska ulica, naselje Pitomača, sukladno čl. 7. Odluke o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/13 i 5/15).

Cilj predmeta nabave je Izvođenje radova asfaltiranja – Vinogradska ulica, naselje Pitomača.

Rok za dostavu ponuda je 15. ožujka 2017. godine do 12:00 sati, kada će se održati otvaranje ponuda.

1. Odluka o početku postupka bagatelne nabave
2. Poziv za dostavu ponuda
3. Ponudbeni list
4. TroškovnikOpskrba prirodnim plinom


Naručitelj: Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427, upućuje Poziv za dostavu ponuda. Sukladno čl. 7. Odluke o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/13 i 5/15) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave usluge manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Predmet nabave je: Opskrba prirodnim plinom. Količina predmeta nabave je okvirna te stvarna nabavljena količina robe može biti veća ili manja od okvirne količine, međutim ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora neće prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

Rok za dostavu i otvaranje ponuda je 09. ožujka 2017. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I, Pitomača.

1. Odluka o početku postupka bagatelne nabave
2. Poziv za dostavu ponuda
3. Ponudbeni list
4. Troškovnik
5. Izjava o nekažnjavanju


FAZA 1 – Završni građevinski radovi Kino dvorane – Podrum (sanitarni čvor i spremište sa kolektorom odvodnje)

Općina Pitomača upućuje Poziv za dostavu ponuda za izvođenje Završnih građevinskih radova Kino dvorana, sukladno čl. 7. Odluke o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/13 i 5/15).

Predmet nabave je FAZA 1 – Završni građevinski radovi Kino dvorane (FAZA 1 sukladno Troškovniku i Rješenju o I. izmjeni i dopuni potvrde glavnog projekta, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000071, URBROJ: 2189/1-08/10-16-0010 od 27. svibnja 2016.godine).

Rok za dostavu ponuda je 20. veljače 2017. godine do 12:00 sati, kada će se održati otvaranje ponuda.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave
Poziv za dostavu ponude
Obrazac 1. Ponudbeni list
Obrazac 2. Ponudbeni troškovnik

 Usluga izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Pitomača
.

Općina Pitomača upućuje Poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Pitomača, sukladno čl. 7. Odluke o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/13 i 5/15).

Rok za dostavu ponuda je 15. veljače 2017. godine do 12:00 sati, kada će se održati otvaranje ponuda.

1. Odluka o početku postupka bagatelne nabave
2. Poziv za dostavu ponuda
3. Ponudbeni list


FAZA 2 – Završni građevinski radovi na rekonstrukciji kino dvorane s predvorjem i garderobama

Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427, upućuje Poziv za dostavu ponuda. Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave usluge manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Predmet nabave je FAZA 2 – Završni građevinski radovi na rekonstrukciji kino dvorane s predvorjem i garderobama (FAZA 2 sukladno Rješenju o I. izmjeni i dopuni potvrde glavnog projekta, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000071, URBROJ: 2189/1-08/10-16-0010 od 27. svibnja 2016.godine).

Rok za dostavu ponuda i otvaranje ponuda je 01. veljače 2017. godine s početkom u 12:00 sati.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave
Poziv za dostavu ponude
Obrazac 1. Ponudbeni list
Obrazac 2. Ponudbeni troškovnik


Izvođenje radova – Nadstrešnica za izletnike „PARK NATURA 2000“ na Križnici u sklopu projekta „LIFE+Old Drava“ (LIFE13NAT/HU/000388)

Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427, upućuje Poziv za dostavu ponuda sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave robe i usluge manju od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Cilj predmeta nabave je izvođenje radova – Nadstrešnica za izletnike „PARK NATURA 2000“ na Križnici u sklopu projekta „LIFE+Old Drava“ (LIFE13NAT/HU/000388), a sve sukladno Troškovniku  (obrazac 2) ovog Poziva.

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena do 25. studenoga 2016. godine do 10:00 sati.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave
Poziv za dostavu ponude
Obrazac 1. Ponudbeni list
Obrazac 2. Ponudbeni troškovnik
Obrazac 3. Izjava o nekažnjavanju


Izvođenje radova asfaltiranja odvojka ulice Ljudevita Gaja, između kućnog broja 93 i 95 i odvojka pored policijske postaje Pitomača

Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427, upućuje Poziv za dostavu ponuda. Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna (bez PDV-a), za robe i usluge odnosno 500.000,00 kn (bez PDV-a), za radove (tzv. bagatelnu nabavu), Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Cilj predmeta nabave je Izvođenje radova asfaltiranja odvojka ulice Ljudevita Gaja, između kućnog broja 93 i 95 i odvojka pored policijske postaje Pitomača.

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena do 15. rujna 2016. godine do 10:00 sati.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik-  ulica Ljudevita Gaja, između kućnog broja 93 i 95
Troškovnik – odvojak pored policijske postaje Pitomača
Troškovnik – rekapitulacija


Izrada glavnog projekta za izgradnju pješačke staze u naselju Otrovanec

Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427, upućuje Poziv za dostavu ponuda. Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna (bez PDV-a) za robe i usluge odnosno 500.000,00 kn (bez PDV-a) za radove (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Cilj predmeta nabave je izrada glavnog projektaza izgradnju pješačke staze u naselju Otrovanec, u dužini od 4.100,00 metara.

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena do 04. kolovoza 2016. godine do 10:00 sati.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave
Poziv za dostavu ponuda
Prilog 1. Ponudbeni list
Prilog 2. Izjava o nekažnjavanju


Rekonstrukcija Doma kulture u Pitomači – GRUPA II – Sanitarni čvor za invalide i garderoba

Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427, upućuje Poziv za dostavu ponuda. Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave usluge manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Predmet nabave je Rekonstrukcija Doma kulture u Pitomači – GRUPA II – Sanitarni čvor za invalide i garderoba sukladno Troškovniku.

Rok za dostavu ponuda je 27. srpnja 2016. godine u 10:00 sati.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave
Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list – obrazac 1
Troškovnik


Izrada projektne dokumentacije za preuređenje prostorija u javnoj zgradi „SPORTSKI DOM“

Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Ljudevita Gaja 26/I, OIB: 80888897427, upućuje Poziv za dostavu ponuda sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave robe i usluge manju od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu). Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Predmet nabave je usluga izrade projektne dokumentacije za preuređenje prostorija u javnoj zgradi „SPORTSKI DOM“.

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena do 12. svibnja 2016. godine do 11:00 sati. 

Otvaranje ponuda biti će 12. svibnja 2016. godine u 11:00 sati u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I, Pitomača.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave

Poziv za dostavu ponuda

PRILOG 1. Ponudbeni list

PRILOG 2. Izjava o nekažnjavanju


Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportskog igrališta u sklopu sportsko-rekreacionog centra „GMANJE“

Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Ljudevita Gaja 26/I, OIB: 80888897427, upućuje Poziv za dostavu ponuda sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave robe i usluge manju od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu). Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Predmet nabave je usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju sportskog igrališta u sklopu sportsko-rekreacionog centra „GMANJE“.

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena do 12. svibnja 2016. godine do 10:00 sati. Otvaranje ponuda bit će 12. svibnja 2016. godine u 10:00 sati u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I, Pitomača.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave

Poziv za dostavu ponuda

PRILOG 1. Ponudbeni list

PRILOG 2. Izjava o nekažnjavanju


 Izvođenje radova na izgradnji pješačke staze u naselju Pitomača 

Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Ljudevita Gaja 26/I, OIB: 80888897427, upućuje Poziv za dostavu ponuda sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave robe i usluge manju od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu). Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

– Predmet nabave je izvođenje radova na izgradnji pješačke staze u naselju Pitomača –  ulica Ljudevita Gaja (dionica od ulice A. Mihanovića do ulice lj. Gaja k.br. 128 u dužini 330 m) i Vinogradska ulica (dionica od HŽ kolodvora uz mjesno
groblje do kuglane u dužini 235 m).

– Procijenjena vrijednost nabave je 200.000,00 kn.

– Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

Rok za dostavu ponuda i otvaranje ponuda je 11. travnja 2016. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, Pitomača.

  1. Odluka o početku postupka bagatelne nabave

    2. Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list – obrazac 1

Troškovnik Obrazac 2 i 3


Izrada nadstrešnice uz društveni dom u Dinjevcu

Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Ljudevita Gaja 26/I, OIB: 80888897427, upućuje Poziv za dostavu ponuda sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave robe i usluge manju od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu). Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

– Predmet nabave je izrada nadstrešnice uz drušveni dom u Dinjevcu.
– Procijenjena vrijednost nabave je 50.000,00 kn.
– Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

Rok za dostavu ponuda i otvaranje ponuda je 08. ožujka 2016. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, Pitomača.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave

Poziv za dostavu ponuda

PRILOG 1. Ponudbeni list

PRILOG 2. Troškovnik


Izrada glavnog projekta modernizacije nerazvrstane ceste Sedlarica-Rudina Bilo

Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427, upućuje Poziv za dostavu ponuda. Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave usluge manju od 200.000,00 kuna (500.000,00 kn) bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Cilj predmeta nabave je izrada glavnog projekta modernizacije nerazvrstane ceste Sedlarica-Rudina Bilo, čkbr. 2599, 2600, 2687 k.o. Sedlarica, dionica Sedlarica-Kladarski breg,  u dužini od 2,2  km.

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena do 29. siječnja 2016. godine do 10:00 sati.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave

Poziv za dostavu ponuda

PRILOG 1. Ponudbeni list

PRILOG 2. Izjava o nekažnjavanju

 


„Interpretacijski centar Flore i Faune rijeke Drave“ – Izrada glavnog projekta rekonstrukcije glavne i izgradnje pomoćne zgrade


Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427, upućuje Poziv za dostavu ponuda. Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave usluge manju od 200.000,00 kuna (500.000,00 kn) bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. 

Cilj predmeta nabave je izrada dokumentacije za obnovu i preuređenje prostora (dvije zgrade glavna i pomoćna zgrada) koje se nalaze u prekodravskom naselju Križnica. (k.č.br. 7800 k.o. Pitomača II, a koja se u zemljišnim knjigama u ulošku broj 10661 vodi kao gruntovne čestice 6792, 9793 i 6794 k.o. Pitomača).

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena do 20. siječnja 2016. godine do 10:00 sati.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave

Poziv za dostavu ponuda

PRILOG 1. Ponudbeni list

PRILOG 2. Izjava o nekažnjavanju


 

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje tesarskih, krovopokrivačkih i limarskih radova na Društvenom domu u Križnici

Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427, upućuje Poziv za dostavu ponuda. sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave usluge manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

– Predmet nabave je izvođenje tesarskih, krovopokrivačkih i limarskih radova na Društvenom domu u Križnici.

– Rok za dostavu ponuda i otvaranje ponuda je 26. listopada 2015. godine s početkom u 10:00 sati.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list


Geodetsko snimanje i izrada geodetske podloge za izradu Idejnog i Glavnog projekta u sklopu projekta „LIFE – Old Drava“

Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427, upućuje Poziv za dostavu ponuda sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13), za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu). Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Predmet nabave je Geodetsko snimanje i izrada geodetske podloge za izradu Idejnog i Glavnog projekta u sklopu projekta „LIFE – Old Drava“(LIFE13NAT/HU/000388), sukladno Troškovniku (obrazac 2.).

Rok za dostavu ponuda i otvaranje ponuda je 15. listopada 2015. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I, Pitomača. Adresa na koju se dostavljaju ponude je:

Općina Pitomača
Ljudevita Gaja 26/I
33 405 Pitomača
– 
Geodetsko snimanje i izrada geodetske podloge za izradu Idejnog i Glavnog projekta u sklopu projekta „LIFE – Old Drava“ – „NE OTVARAJ“.

Odluka o početku postupka
Poziv na dostavu ponude

Obrazac 1. – Ponudbeni list

Obrazac 2. – Troškovnik


Izrada projektne dokumentacije za reciklažna dvorišta na kč.br. 924/31 k.o. Kladare.

Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427, upućuje Poziv za dostavu ponuda. Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave usluge manju od 200.000,00 kuna (500.000,00 kn) bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Predmet nabave je Izrada projektne dokumentacije za reciklažna dvorišta na kč.br. 924/31 k.o. Kladare.

Rok za dostavu i otvaranje ponuda je do 15. listopada 2015. godine do 10:00 sati.

Odluka o početku postupka

Poziv na dostavu ponude

Prilog 1. – Ponudbeni list

Prilog 2. – Izjava o nekažnjavanju


GRUPA I radova na rekonstrukciji Doma kulture u Pitomači

Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427, upućuje Poziv za dostavu ponuda. Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave usluge manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Predmet nabave je Rekonstrukcija Dom kulture u Pitomači, GRUPA I – Priključak odvodnje zgrade do kolektora odvodnje.

Rok za dostavu i otvaranje ponuda je 12. listopada 2015. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, Pitomača.

Odluka o početku postupka

Poziv na dostavu ponude

Obrazac 1. – Ponudbeni list

Obrazac 2. – TroškovnikPrekrivanje krovišta na Društvenom domu u Otrovancu

Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427, upućuje Poziv za dostavu ponuda. Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave usluge manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Predmet nabave je: Prekrivanje krovišta na Društvenom domu u Otrovancu.

Rok za dostavu i otvaranje ponuda je 15. rujna 2015. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I, Pitomača.

Odluka o početku postupka

Poziv na dostavu ponude

Obrazac 1. – Ponudbeni list

Obrazac 2. – Troškovnik


Nabava prirodnog šljunka

Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427, upućuje Poziv za dostavu ponuda.Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave usluge manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Predmet nabave je: Nabava prirodnog šljunka

Rok za dostavu i otvaranje ponuda je 26. kolovoza 2015. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I, Pitomača. 

Odluka o početku postupka

Poziv na dostavu ponude

Obrazac 1. – Ponudbeni list

Obrazac 2. – Troškovnik


Izrada projektne dokumentacije za zahvat gradnje pregrade s prolazom za ribe na rukavcu starog toka rijeke Drave

Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427, upućuje Poziv za dostavu ponuda sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13), za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu). Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Predmet nabave je: usluga izrade projektne dokumentacije za zahvat gradnje pregrade s prolazom za ribe na rukavcu starog toka rijeke Drave, sukladno Troškovniku (obrazac 2), a u sklopu projekta „LIFE – Old Drava“ (LIFE13NAT/HU/000388).

Rok za dostavu ponuda i otvaranje ponuda je 29. srpnja 2015. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I, Pitomača. Adresa na koju se dostavljaju ponude je:

Općina Pitomača
Ljudevita Gaja 26/I
33 405 Pitomača


Usluga izrade projektne dokumentacije za zahvat gradnje pregrade s prolazom za ribe na rukavcu starog toka rijeke Drave  – „NE OTVARAJ“.

Odluka o početku postupka

Poziv na dostavu ponude

Obrazac 1 – Ponudbeni list

Obrazac 2 – Troškovnik

Projektni zadatak

 


Opskrba prirodnim plinom


Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427, upućuje Poziv za dostavu ponuda.Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave usluge manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Predmet nabave je: Opskrba prirodnim plinom. Količina predmeta nabave je okvirna te stvarna nabavljena količina robe može biti veća ili manja od okvirne količine, međutim ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora neće prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

Rok za dostavu i otvaranje ponuda je 04. svibnja 2015. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I, Pitomača. 

Odluka o početku postupka

Poziv na dostavu ponude

Obrazac 1. – Ponudbeni list

Obrazac 2. – Troškovnik

Prilog 3. – Izjava o nekažnjavanju


Usluga prijevoza vozilima prilagođenim prijevozu rasutog tereta za potrebe naručitelja u 2015.


Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427, upućuje Poziv za dostavu ponuda.Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave usluge manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Predmet nabave je: Usluga prijevoza vozilima prilagođenim prijevozu rasutog tereta za potrebe naručitelja, sukladno Troškovniku (obrazac 2).

Rok za dostavu ponuda i otvaranje ponuda je 14. travnja 2015. godine s početkom u 13:00 sati u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I, Pitomača.

Odluka o početku postupka

Poziv na dostavu ponude

Obrazac 1. – Ponudbeni list

Obrazac 2. – Troškovnik

Obrazac 3. – Popis postrojenja i opreme


Izrada Elaborata zaštite okoliša i Idejnog rješenja revitalizacije rukavca stare Drave

Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427, upućuje Poziv za dostavu ponuda sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13), za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu). Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Rok za dostavu ponuda i otvaranje ponuda je 31. ožujka 2015. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I, Pitomača. Adresa na koju se dostavljaju ponude je:

Općina Pitomača
Ljudevita Gaja 26/I
33 405 Pitomača
– Usluga izrade Elaborata zaštite okoliša i Idejnog rješenja za projekt – „LIFE-Old Drava“
„NE OTVARAJ“.

Odluka o početku postupka

Poziv na dostavu ponude

Obrazac 1 – Ponudbeni list

Obrazac 2 – Troškovnik

 


Završni građevinski radovi na uređenju poslovnog prostora

Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427, upućuje Poziv za dostavu ponuda sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13), za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu). Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Predmet nabave je: „Završni građevinski radovi na uređenju poslovnog prostora“na adresi Trg kralja Tomislava bb (prostor koji se nalazi u zgradi novog Poslovnog centra u Pitomači, na I. katu, u kojem je bio bivši Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Pitomači), a koji je u vlasništvu Općine Pitomača, sukladnoTroškovniku (obrazac 2).

Rok za dostavu ponuda i otvaranje ponuda je 31. ožujka 2015. godine, do 10:00 sati, kada će se održati otvaranje u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I, Pitomača. Adresa na koju se dostavljaju ponude je:

Općina Pitomača
Ljudevita Gaja 26/I
33 405 Pitomača
– „Završni građevinski radovi na uređenju poslovnog prostora“
„NE OTVARAJ“.

Odluka o početku postupka

Poziv na dostavu ponude

Obrazac 1 – Ponudbeni list

Obrazac 2 – Troškovnik

IZMJENA Poziva na dostavu ponude

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/5″][vc_wp_custommenu title=”Izbornik javne nabave” nav_menu=”22″][vc_wp_custommenu title=”Općinska uprava i organizacija” nav_menu=”19″][/vc_column][/vc_row]