16. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača

This event has ended

Za utorak, 28. svibnja 2019. godine, sazvana je 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača, na kojoj će Općinski vijećnici razmatrati o prijedlogu za dodjelu javnih priznanja Općine Pitomača, koja se dodjeljuju povodom Dana Općine Pitomača i blagdana svetog Vida, zaštitnika mjesta.

Pred Općinskim vijećnicima je i nekoliko odluka vezanih uz davanje suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za provedene postupke jednostavne nabave (izvođenje radova na ugradnji hidraulično-vertikalne podizne platforme u stambeno-poslovnu zgradu u Pitomači, nabavu rasvjetnih tijela, uređenju dijela pješačke staze Dravske ulice u Pitomači (dionica od kućnog broja 43 do kućnog broja 91), izvođenju radova i opremanju otvorenih dječjih igrališta u naseljima Pitomača i Turnašica), kao i o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ odnosno Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe odobrenih projekata (Igrajmo se zajedno i Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine – svlačionice i prostorije nogometnog igrališta u Dinjevcu).

Zbog usklađenja sa izmjenama Zakona o knjižnicama pred Općinskim će se vijećnicima naći i prijedlog Statuta Knjižnice i čitaonice Pitomača, kao i prijedlozi dva akta Centra za kulturu „Drago Britvić“ (Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu „Drago Britvić“ i Pravilnik o plaćama zaposlenika Centra za kulturu „Drago Britvić“).

Podijeli...

Vijećnica Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1 33405 Pitomača

Back to top
Skip to content