Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača održat će se 5.2.2023.

This event has ended

Izvješće o troškovima

Rješenja o imenovanju biračkih odbora

Pravovaljane pojedinačne i zbirne liste

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Objava biračima

Na temelju članka 68.  Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21. i 4/21) i članka 4. Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 4/16, 6/16, 7/20. i 6/22)  Općinsko vijeće na 12. sjednici održanoj 15. prosinca 2022. godine donijelo je ODLUKU o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača.

CIJELA ODLUKA

Obvezatne upute:

OBVEZATNE UPUTE BROJ OMS – I – o obrascima za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača
OBVEZATNE UPUTE BROJ OMS – II – o redosljedu izbornih radnji i tijeku rokova prema Odluci o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača
OBVEZATNE UPUTE BROJ OMS – III – o promatračima i načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
OBVEZATNE UPUTE BROJ OMS – IV – o odustanku kandidature za izbor članova Vijeća mjesnog odbora
OBVEZATNE UPUTE BROJ OMS – V – o korištenju stručnih naziva i akademskih stupnjeva za članove Vijeća mjesnih odbora
OBVEZATNE UPUTE BROJ OMS – VI – o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
OBVEZATNE UPUTE BROJ OMS – VII – o načinu rada biračkog odbora za provođenje izbora Vijeća mjesnih odbora
OBVEZATNE UPUTE OMS – VIII – o načinu uređivanja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu
OBVEZATNE UPUTE BROJ OMS – IX – o zaštiti osobnih podataka

Obrasci:

OMS 1- PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE POLITIČKE STRANKE-POLITIČKIH STRANAKA ZA ČLANICE-ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA
OMS 2 – PRIJEDLOG NEZAVISNE LISTE KANDIDATA
OMS 3 – OČITOVANJE KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA
OMS 4 – GLASAČKI LISTIĆ ZA IZBORE ČLANICA, ČLANOVE VIJEĆA
OMS 5 – ZAPISNIK O RADU BIRAČKOG ODBORA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
OMS 6 – ZAPISNIK O RADU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OMS 7 – RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
OMS 8 – RJEŠENJE O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA
OMS 9 – IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA-POTPREDSJEDNIKA BIRAČKOG ODBORA
OMS 10 – IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA BIRAČKOG ODBORA
OMS 11 – IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA STALNOG SASTAVA
OMS 12 – IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA PROŠIRENOG SASTAVA

 

Podijeli...
Back to top
Skip to content