Sazvana 18. sjednica Općinskog vijeća

This event has ended

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača, za dan 12. rujna 2019. godine, sazvao je 18. sjednicu Općinskog vijeća, na kojoj će se razmatrati polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača i financijski planovi općinskih proračunskih korisnika za isto razdoblje, kao i prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2019. godinu sa pripadajućim izmjenama programa (Program korištenja sredstava socijalne skrbi, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program utroška sredstava šumskog doprinosa, Program javnih potreba u kulturi, Program javnih potreba u sportu).

Na dnevnom redu je i razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomače za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2020. godinu, kao i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za razdoblje od 2019. do 2026. godine te Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Virovitičko-podravske županije.

Za neke od odobrenih općinskih projekata potrebno je donijeti odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje usluga izrade projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada „Klisa“) odnosno bankarske garancije (Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za financiranje projekta Poučno –
edukativne pješačke staze „Banov brod“).

Zbog završetka investicije izgradnje reciklažnog dvorišta potrebno je izmijeniti odluku o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača, a na dnevnom redu su i I. izmjene i dopune financijskih planova svih proračunskih korisnika (Dječji vrtić „Potočnica“, Knjižnica i čitaonica Pitomača, Centar za kulturu „Drago Britvić“).

Općinski vijećnici trebaju donijeti i Odluku o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme, kao i Odluku o razrješenju i imenovanju članova Stručnog vijeća Centra za kulturu „Drago Britvić“.

Podijeli...

Vijećnica Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1 33405 Pitomača

Back to top
Skip to content