Općina Pitomača – korisnik bespovratnih sredstava
Provedba projekta: 10/07/2023 – 31/03/2024

logo mrrfeu novo

Projekt “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Sedlarica” provodi Općina Pitomača u periodu od srpnja 2023 pa najkasnije do 31.03.2024. godine.

Radovi koji će se realizirati su iz kategorije niskogradnje: pripremni radovi, zemljani radovi, kolnička konstrukcija, odvodnja oborinskih voda parkirališta, dodatni radovi, kontrola izvedbe te sanacija gradilišta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 84.155,54 eura, a financira se iz proračuna Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice u iznosu od 32 % ugovorene vrijednosti, dok će se preostali dio osigurati iz proračuna Općine Pitomača.

Općina Pitomača – korisnik bespovratnih sredstava
Provedba projekta: 07/2022 – 07/2024

logo mrrfeu novo

Projekt “Proširenje gospodarske zone Rakitka 1 – izgradnja ceste i infrastrukture – FAZA 1” provodi Općina Pitomača. Cilj projekta je potaknuti razvoj gospodarskih aktivnosti na području Virovitičko-podravske županije odnosno općine Pitomača kroz ulaganje u proširenje postojeće gospodarske zone ne bi li se tako ostvario održivi gospodarski razvoj i osigurala poboljšana kvaliteta života na navedenom prostoru te spriječilo daljnje iseljavanje.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 477.364,50 EUR, od čega projekt sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u sklopu Programa podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema s iznosom od 398.168,43 EUR, a preostali iznos od 79.196,07 EUR financira Općina Pitomača iz svog proračuna.

Općina Pitomača – korisnik bespovratnih sredstava
Provedba projekta: 13/03/2023 – 13/06/2026
Broj Ugovora: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0318

NPOO logo

 

 

 

 

 

Projekt „Područni odjel Dječjeg vrtića “Potočnica” Pitomača“” provodi Općina Pitomača u sklopu Dječjeg vrtića “Potočnica” u Pitomači.  Cilj i svrha ulaganja je kroz izgradnju područnog odjela osigurati infrastrukturni i materijalni kapacitet za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Projektom će se osigurat 4 dodatna dnevna boravka za pružanje usluge ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Područnom odjelu Dječjeg vrtića „Potočnica“ te će se povećati kapacitet za 48 novih mjesta ciljane skupine djece u dobi od 1 do 3 godina s područja općine Pitomača.

Vrijednost investicije je 726.259,21 EUR (5.472.000,02 KN), a financira se u 100% iznosu temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost broj  NPOO.C3.1.R1-I1.01.0318 sklopljen s Ministarstvom znanosti i obrazovanja na rok od 40 mjeseci u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C3.1.R1-I1.01 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv.

Općina Pitomača – korisnik bespovratnih sredstava
Provedba projekta: 15/03/2023 – 15/09/2025
Broj Ugovora: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0075

NPOO logo

 

 

 

 

 

Projekt „Adaptacija i opremanje dijela potkrovlja postojeće zgrade za jednu jedinicu vrtićke dobi“” provodi Općina Pitomača u sklopu Dječjeg vrtića “Potočnica” u Pitomači. Cilj i svrha ulaganja je kroz adaptaciju dijela potkrovlja osigurati infrastrukturni i materijalni kapacitet za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Projektom će se osigurati 1 dodatni dnevni boravak za pružanje usluge ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Potočnica“ te će se povećati kapacitet za 20 novih mjesta ciljane skupine djece u dobi od 3 do 7 godina s područja općine Pitomača.

Vrijednost investicije je 95.560,42 EUR (719.999,98 KN), a financira se u 100% iznosu temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost broj  NPOO.C3.1.R1-I1.01.0075 sklopljen s Ministarstvom znanosti i obrazovanja na rok od 30 mjeseci u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C3.1.R1-I1.01 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv.

Općina Pitomača – korisnik bespovratnih sredstava
Provedba projekta: 25/11/2022 – 30/06/2025

eu vidljivost 7.4.1 19.2Projekt “Rekonstrukcija zgrade u funkciji sporta u naselju Otrovanec” provodi Općina Pitomača, a obuhvat zahvata su radovi rekonstrukcije koji podrazumijevaju izvođenje radova na postojećoj zgradi javne namjene – zgrada u funkciji sporta čija građevinska bruto površina nije veća od 600m2, a kojima se dodaju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog dijela zgrade, kao što je toplinska izolacija zidova i kosih krovnih ploha (ugradnja sloja toplinske zaštite na ovojnici zgrade), odnosno planirano je ugradnja sloja toplinske zaštite na sve vanjske fasadne zidove, na zid prema tavanu, na kosi krov iznad grijanog prostora u etaži 1.kata, na stropnu ploču prizemlja iznad koje je prostoru negrijanog tavana, podzidavanje postojećih vanjskih zidova na dijelu neposredno ispod krovišta, a kako bi se vanjski fasadni sloj mogao pravilno ugraditi napravit će se zamjena postojeće stolarije i ugradnja nove stolarije na ovojnici zgrade, zamjena postojeće ograde nogometnog igrališta, odnosno ugradnja nove zaštitne ograde na mjestu postojeće i dotrajale zaštitne ograde.

Vrijednost projekta je 50.166,75 eura s PDV-om, a iznos od 33.563,61 eura osiguran je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iz tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije u omjeru 90% EU, a 10 %čine sredstva Republike Hrvatske.

Općina Pitomača – korisnik bespovratnih sredstava
Provedba projekta: 25/11/2022 – 30/06/2025

eu vidljivost 7.4.1 19.2Projekt “Izgradnja pješačke staze u naselju Otrovanec” provodi Općina Pitomača s ciljem izgradnje staze sigurnim i nesmetanim putem za sve pješake te povećanja sigurnost djece i mladih koji pohađaju Osnovnu školu u Otrovancu jer nova staza povezuje Osnovnu školu i autobusno ugibalište.

Vrijednost projekta je 57.883,25 eura s PDV-om, a iznos od 49.599,33 eura osiguran je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iz tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije u omjeru 90% EU, a 10 %čine sredstva Republike Hrvatske.

Općina Pitomača – korisnik bespovratnih sredstava
Provedba projekta: 10/2022 – 6/2025

logo ruralni eu rh

Projekt “Rekonstrukcija i opremanje područnog vrtića u Starom Gradcu” provodi Općina Pitomača, a radi se o rekonstrukciji i prenamjeni građevine javne i društvene namjene osnovnoškolske ustanove u predškolsku ustanovu. Svrha zahvata u prostoru je projektiranom adaptacijom ostvariti novu organizaciju prostora unutar tlocrtnih gabarita postojeće zgrade bez zadiranja u konstruktivne elemente iste, a sve u svrhu zadovoljavanja namjeni prostora za potrebe Ustanove predškolske skrbi – Područnog odjela Dječjeg vrtića Potočnica Pitomača. Prema pedagoškom standardu adaptirani objekt zadovoljava uvjete za pružanje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za ukupno 54 djece različitih dobnih skupina.

Vrijednost investicije je 5.903.336,56 kn (783.507,41 EUR), a financira se 100% sredstvima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. kroz Podmjeru 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“  provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ u omjeru 90% EU, a 10 %čine sredstva Republike Hrvatske iz državnog proračuna. 

broj ugovora: UP.02.1.1.16.0420
Općina Pitomača – korisnik bespovratnih sredstava
Provedba projekta: 12/2022 – 8/2023

EU LOGICI SRETNIJA STAROST ZAZELI III

Projekt “Sretnija starost” provodi Općina Pitomača s obveznim partnerima Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Virovitica te Centrom za socijalnu skrb Virovitica. Projektom će se zaposliti 25 žena – gerontodomaćica koje će pružati potporu i podršku za 150 krajnjih korisnika na području općine Pitomača te jedan terenski koordinator i jedan projektni asistent/administrator. Ženama ciljane skupine bit će omogućeno zaposlenje u lokalnoj zajednici kojim će se doprinijeti smanjenju nezaposlenosti i siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost

Projekt se provodi 8 mjeseci, a odobren je od strane nadležnog tijela Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u sklopu Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III ” koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.232.750,00kn (163.614,00 eura) u 100% vrijednosti.

broj ugovora: NPOO.C1.4.R3-I3.01.0001
Općina Pitomača – korisnik bespovratnih sredstava
Provedba projekta: 7/2022 – 3/2023

HR Financira Europska unija POS manja scaled

Općina Pitomača projektom „Izgradnja nove skele „Križnica“, Općina Pitomača“ osigurala je izgradnju nove skele u naselju Križnica, u općini Pitomača, koje se nalazi u izoliranom području na obali Drave. Skela je namijenjena i osigurava mobilnost lokalnog stanovništva jer je jedina prometna veza između toga naselja i središta ove općine tj. Pitomače, budući da ne postoji druga infrastruktura (most) kojom bi se osigurala ta prometna povezanost. Opći cilj projekta je doprinijeti osiguravanje prometne povezanosti i razvoju sigurne prometne usluge ovog vida prometa uz poticaj razvoja prometno slabije razvijenih regija. Specifični cilj projekta je izgradnjom novog plovila – skele i izgradnjom čeličnih stupova i užeta unaprijediti prometnu povezanost naselja Križnica i Općine Pitomača te na taj način osigurati siguran, unaprijeđen i nesmetan prijevoz putnika, robe i vozila s jedne obale na drugu obalu rijeke.

Ukupna vrijednost aktivnosti Izgradnje nove skele „Križnica“ iznosi 6.830.250,00 kuna (906.529,96 eura) sa PDV-om. Investicijska faza projekta financira se uz potporu, odnosno iz bespovratnih sredstava, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i iz izvora Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, dok je aktivnost Projektiranje, stručni nadzor i izgradnja čeličnih stupova i užeta na obalama rijeke Drave financirana i provedena od strane suradnika Javne ustanove Lučke uprave Osijek.

broj ugovora: UP.02.2.2.16.0157
Općina Pitomača – partner projekta
Provedba projekta: 2/2022 – 9/2023
Untitled

Projekt „Igraonica sreće” (nastavak) financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.  Provodi ga Dječji vrtić “Potočnica” Pitomača, a Partner na projektu je Općina Pitomača. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.553.396,61 kuna te je financiran u stopostotnom iznosu od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je usklađivanje poslovnog i obiteljskog života obitelji s djecom uključene u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine Pitomača te povećati razinu kvalitete usluga Dječjeg vrtića kroz osiguravanje usluge produljenog rada.  Prilagodba radnog vremena vrtića odgovor je na potrebe zaposlenih roditelja. Omogućeno je produljenje radnog vremena vrtića od 16,00 do 20,00 sati te će se provoditi šest edukativnih radionica i igraonica: eko radionica, dramska radionica, engleska radionica, sportska radionica, likovna radionica, glazbena radionica dok će informatička radionica biti u razvoju. Projektom je omogućeno i dodatno zapošljavanje (1 kuharica, 1 spremačica, 1 odgojiteljica, 1 psiholog/logoped). Djeci korisnicima usluge produljenog radnog vremena vrtića bit će osiguran odgojno obrazovni rad odnosno mogućnost uključenja u ukupno šest verificiranih kraćih programa, usluga  logopeda/psihologa, usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika kako bi se zadovoljile potrebe obitelji s djecom rane i predškolske dobi, a sve u cilju usklađenog poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima (djecom).

Očekivani rezultati projekta su osigurana veća dostupnost usluga Dječjeg vrtića; Zaposlena 1 odgajatelja/ice na puno radno vrijeme za potrebe usluge smjenskog rada i produljenog boravka; Povećana kvaliteta usluga u okviru redovnog programa Dječjeg vrtića; Stručno usavršeno 13 odgojno-obrazovnih djelatnika te nabava didaktičkih sredstava i opreme.

broj ugovora: UP.02.1.1.13.0418
Općina Pitomača – partner na projektu
Provedba projekta:  06/2021  – 10/2022

Untitled

Projekt ukupne vrijednosti 2.315.150,00 kuna sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 85%, a ostatak sredstava u iznosu od (15%) osiguran je iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Projekt je odobren u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU pod nazivom „Zaželi – program zapošljavanja žena faza II“ financiranog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.

Nositelj projekta je Udruga umirovljenika Hrvatske općine Pitomača, koja je s partnerima Općinom Pitomača, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područnim uredom Virovitica i Centrom za socijalnu skrb Virovitica pripremila i osigurala potrebne kapacitete za uspješnu i kvalitetnu provedbu projektnih aktivnosti.

Projektnim aktivnostima ciljana skupina žena proći će kroz program osposobljavanja te zaposlenjem kao gerontodomaćice pružati potporu i podršku krajnjim korisnicima odnosno osobama u nepovoljnom položaju na području općine Pitomača.

Provedba projekta planirana je u trajanju od 16 mjeseci, a namijenjena je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada.  Zaposleno je 25 žena koje će skrbiti o minimalno 150 korisnika, odnosno starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju te jedan asistent projektnih aktivnosti. Osim gerontodomaćica zaposlena su i dva terenska koordinatora te jedan projektni asistent/administrator.

Zapošljavanjem u lokalnoj zajednici utjecati će se na smanjenje nezaposlenosti i siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i poboljšanje života krajnjih korisnika.

BROJ UGOVORA: KK.06.1.3.13.0009

 OPĆINA PITOMAČA – NOSITELJ  PROJEKTA

PROVEDBA PROJEKTA: 9/2020 – 05/2023

Vidljivost klisaProjektom “Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada KLISA” koji će se provoditi u razdoblje od 32 mjeseci, sanirati će se i zatvoriti navedeno odlagalište na području općine Pitomače te uskladiti sa važećom zakonskom regulativom. Nakon sanacije i konačnog zatvaranja, odlagalište će postati zelena površina.

Projekt je ukupne vrijednosti u iznosu 28.629.944,88 kn, financira se 85% kroz Poziv na dostavu projektnih prijedloga Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020. Upravljačko tijelo odgovorno za upravljanje i provedbu OPKK je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

broj ugovora: HUHR/1901/2.1.2/0109
Općina Pitomača – nositelj projekta
Provedba projekta:  1.11.2020. – 31.12.2022.

interegg logo

Projekt Općine Pitomača, TZ Pitomača  i Šumarije Meček iz Pečuha „Enhancing the Adventure Generating Local Environment Pitomača-Pecs“ odobren je za financiranje u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. broj ugovora o bespovratnim sredstvima: HUHR/1901/2.1.2/0109.

Cilj je projekta doprinijeti razvoju turističkog potencijala regije kroz specifično vrednovanje prirodne i kulturne baštine, privući posjetitelje stavljajući vinogradarsko područje naše općine na kartu turističkih destinacija šire regije, pri čemu je ključna prekogranična suradnja s Pečuhom.

Vrijednost projekta je 1,65 milijuna eura, od čega su 85% bespovratna sredstva. Od ukupne vrijednosti projekta 144.374,30 eura se odnosi na proračun Turističke zajednice u projektu, dok 678.610,03 eura se odnosi na proračun Općine Pitomača koja ima za provedbu svih predviđenih aktivnosti u projektu.

Projekt na jedinstven način spaja dva područja kao i našu zajedničku prirodnu i kulturnu baštinu.

Glavne infrastrukturne investicije u sklopu projekta dva su međusobno povezana turistička centra, od kojih će se onaj s hrvatske strane nalaziti na Kladarskom bregu. Turističko-informativni centar Klopotec, koji se nadovezuje na bogatu vinogradarsku tradiciju Srednje Europe, uključivat će vidikovac s klopotcem visine 8 metara, vinski podrum i posjetiteljsku hižu.

Uz turističke centre na Kladarskom bregu i u Pečuhu kroz projekt će se razviti i opremiti pripadajuće biciklističke i pješačke staze, edukativne rute i posjetiteljske atrakcije, poticat će se harmonizacija zajedničke mreže dionika, organizacija turističkih manifestacija i razmjena posjetitelja, tj. poticat će se turiste na prekograničnu posjetu kroz međusobnu promociju, posjetiteljske pogodnosti i zajednički nastup na međunarodnim turističkim sajmovima, poglavito onim kojima je fokus na ljubiteljima prirode i promatračima ptica, biciklističkim turistima, avanturistima i eno- i gastro- hedonistima.

Ništa manje važan dio projektnih aktivnosti tiče se ekološkog osvještavanja javnosti, poglavito mlađih naraštaja za očuvanje prirode, na kojoj se i temelji turistički potencijal naše regije.

Projekt će biti ostvaren uz potporu turističkih organizacija iz Pečuha i Baranjske županije s mađarske strane te Turističke zajednice općine Pitomača s naše strane uz pridružene partnere Srednju školu Stjepana Sulimanca i Udrugu vinogradara, podrumara i voćara Aršanj.

Projektni partner, Šumarija Meček tvrtka je u sastavu Mađarskih šuma koja upravlja državnim šumama na području Baranjske županije. Uz redovnu djelatnost tvrtka se bavi i turizmom, s više od 13 tisuća ostvarenih noćenja godišnje razne atrakcije za posjetitelje na planini Meček te moteli, apartmani, hostel i kampovi predstavljaju značajan prihod za šumariju. Velika pažnja posvećuje se i očuvanju okoliša, od 1996. šumarija održava razne edukacije sa svrhom ekološkog osvještavanja javnosti i poticanja kulture planinarenja.

Općina Pitomača – partner
Provedba projekta: 2020 – 2023

aglomeracija vidljivost

Projekt obuhvaća radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Realizacijom projekta na području Općine Pitomača, tj. naselja Pitomača, Otrovanec, Dinjevac, Grabrovnica, Kladare i Stari Gradac omogućit će se priključak za 1650 kućanstava na sustav vodoopskrbe i 2068 priprema za priključke na sustav odvodnje.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta                                   262.029.556,25 HRK

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova          209.623.645,00 HRK

SUFINANCIRANJE:

Bespovratna EU sredstva iz Kohezijskog fonda                             149.028.803,50 HRK

Projekt se financira sredstvima fondova Europske unije            149.341.788,45 HRK (71,24%)

te nacionalnim sredstvima                                                                   60.281.856,55 HRK (28,76%)

Više informacija o projektu možete saznati OVDJE.

BROJ UGOVORA: KK.08.1.3.04.0032
OPĆINA PITOMAČA – PARTNER NA PROJEKTU
PROVEDBA PROJEKTA: 7/2020 – 3/2023

kriznica loga

Projektom “Spektar” koji će se provoditi u razdoblje od 30 mjeseci preurediti će se i opremiti prostor radi pružanja razvoja cjelovitijih izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao što su:

– pomoć u kući  što uključuje – održavanje osobne higijene, osiguranje i dostava prehrane korisnicima, obavljanje kućanskih poslova te zadovoljavanja ostalih svakodnevnih zadataka po potrebi korisnika,

– rana intervencija-  pružanje socijalnih usluga za djecu, mlade te starije osobe, i paralelnim edukacijsko-informativnim aktivnostima za članove njihovih obitelji, ujedno bi ih se educiralo o svim segmentima kojima se može utjecati na poboljšanje njihovog zdravstvenog stanja u cijelosti,

– psihosocijalna podrška- pružati će se savjetovanje starijim osobama, osobama s invaliditetom i teškoćama u razvoju te za osobe svih dobi koje su bile žrtve nasilja.

Provedba projekta odvija se na području tri općine koje su smještene u Koprivničko-križevačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Projekt je ukupne vrijednosti u iznosu 7.955.049,37 kn, financira se 100% kroz natječaj „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

BROJ UGOVORA: 08-F-I-0298/20-10
OPĆINA PITOMAČA – NOSITELJ PROJEKTA
PROVEDBA PROJEKTA: 07/05/2020 – 31/03/2021

logo mrrfeu novoProjekt “Igrajmo se zajedno 2” sufinancira se  sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice u 2020. godini sa ukupno 210.000,00 kuna.

Cilj projekta „Igrajmo se zajedno 2“ je izgradnja dječjeg igrališta u naselju Sedlarica kojim će se djeci pružiti prostor za neometanu igru i razonodu u slobodno vrijeme. Ovim projektom doprinjet će se socijalnoj i demografskoj revitalizaciji ruralnih područja jer na području naselja Sedlarica ne postoji dječje igralište koje bi djeci omogućilo siguran i adekvatan prostor za igru. Predviđena lokacija dječjeg igrališta u samoj je blizini Područne škole Sedlarica te ima izravni pristup na javnu prometnu površinu, što znači da je lako dostupno svim stanovnicima.

BROJ UGOVORA: 11-IIi2019 JTI
OPĆINA PITOMAČA – NOSITELJ PROJEKTA
PROVEDBA PROJEKTA: 10/2019 – 10/2020

logo mintProjekt “Petrov vrt” sufinancira Ministarstvo turizma Republike Hrvatske kroz Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini sa ukupno 258.000,00 kuna.

Ovaj se projekt izvodi kao I. Faza uređenja cjelokupnog vrta (parka) s ciljem uspostavljanja jedinstvenog prostora kroz implementaciju infrastrukture održivog korištenja prirodne i kulturne baštine povećavajući time turističku ponudu Općine i konkurentnost na područjima doživljajne, edukacijske i kulturne destinacije.

Projektom se planiraju dodatno urediti pristupne staze i prilazni putevi, kao i gradnja pergola i pozornice, uređenje odmorišta odnosno klupa kao elementima sjedenja, uredit će se i umjetnički gaj, obnoviti bunar u tradicionalnom stilu, jezero s dječjim skloništima, prostor otvorenog dječjeg igrališta s parkovnom opremom od prirodnih materijala, centralno ognjište za večernja druženja i relaksaciju te uspostaviti labirint organskih linija, a sve u svrhu poboljšanja kvalitete usluga centra te povezivanja vizualnog i konceptualnog identiteta ”Petrovog vrta” u skladnu cjelinu.

Općina Pitomača – nositelj projekta
Provedba projekta: 10/2019 – 10/2021
logo ruralni eu rh

 

 

Projekt “Društveni dom – izgradnja i opremanje vatrogasnog doma i kulturnog centra u Starogradačkom Marofu” financira se 100% iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. kroz tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. Procijenjeni iznos potpore je 4.595.149,86 kuna.

Ulaganjem će se doprinijeti poboljšanju, razvoju prijeko potrebnih vatrogasnih aktivnosti, ali i razvijanju planiranih događaja organiziranih od strane raznih udruga i klubova te stanovništva s namjerom obogaćivanja sadržaja kulturnog karaktera u ruralnom području putem izgrađene infrastrukture. Uz navedeno omogućiti će se i kontinuirani rad udrugama osiguravanjem prostora za sve aktivnosti tijekom cijele godine. Izgrađeni i uređeni kombinirani objekt javne namjene, osigurati će koheziju u lokalnoj zajednici kao i zadovoljiti potrebu za višenamjenskim prostorom na lokalitetu svim lokalnim dionicima, ali i lokalnom stanovništvu.

Općina Pitomača – nositelj projekta
Provedba projekta: 07/2019 – 07/2021
logo ruralni eu rh

 

 

Projekt Poučno-edukativna pješačka staza ”Banov brod”  financira se 100% iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. kroz tip operacije 8.5.2 “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”. Procijenjeni iznos potpore je 726.695,48 kuna.

Ulaganje se odnosi na uspostavu i uređenje nepostojeće poučno-edukativne staze. Staza će biti dužine 2.717 m,  a u svojoj trasi će sadržavati tri inovativne interpretacijske točke na kojima će se postaviti objekti manje infrastrukture te oprema koji će biti u funkciji interpretacije značajki flore i faune krajobraza kroz koji prolazi trasa staze, kao i funkciji odmora i razonode korisnika staze. Namjena ulaganja je educiranje i informiranje o šumi te promicanje i korištenje poučno-edukativnih funkcija šume te prirodne ljepote krajobraza.

Tabla DINJEVAC LAG VIP RURALNIProjekt „Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine – svlačionice i prostorije nogometnog igrališta u Dinjevcu“ financira se 100% iz Programa ruralnog razvoja kroz Tip operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020., koji je sukladan nacionalnom Tipu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Projektnim aktivnostima će se realizirati rekonstrukcija i opremanje sportske građevine u Dinjevcu, odnosno postojeće svlačionice i pripadajuće prostorije kako bi svi korisnici imali adekvatne uvjete što će dovesti do bolje kvalitete života kako samih korisnika, tako i čitave lokalne zajednice. Ujedno, projektom će se pozitivno utjecati na razvoj ruralnog područja stvaranjem boljih uvjeta za krajnje korisnike sportske građevine u Dinjevcu. Glavne aktivnosti su zamjena završnih obrada površina unutar zgrade, zamjena unutarnje i vanjske stolarije, rekonstrukcija instalacija u zgradi, obnova dijela vanjskog omotača građevine, opremanje građevine hibridnim grijačim panelima i sanitarnom opremom.

broj ugovora: 08-F-R-0393/19-10
Općina Pitomača – nositelj projekta
Provedba projekta: 4/2019 – 3/2020

logo mrrfeu novoProjekt “Igrajmo se zajedno” sufinancira se iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice kojeg provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Cilj projekta je izgradnjom i opremanjem dječjeg igrališta (za djecu do 10 godina starosti) u naselju Pitomača omogućiti siguran i funkcionalan prostor koji je zaštićen od prometnica za bezbrižnu igru, poticati sportske aktivnosti, boravak na otvorenom prostoru i svježem zraku, aktivniji društveni život te doprinijeti sadržaju i kvaliteti života u ruralnom području.

BROJ UGOVORA: 9-II/2017 JTI

OPĆINA PITOMAČA – NOSITELJ PROJEKTA

PROVEDBA PROJEKTA: 12/2017 – 03/2019

logo mintProjekt “Opremanje i nabava multimedijske opreme Interpretacijskog centra Petra Preradovića” sufinancira Ministarstvo turizma Republike Hrvatske kroz Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini sa ukupno 427.100,00 kuna.

Ovaj se projekt izvodi s ciljem razvoja konkurentnosti, kulturnog turizma i turističke infrastrukture na području općine Pitomače i virovitičko-podravske županije.

Projektom će se ostvariti suvremeni multimedijalni sadržaj koji će interpretirati život i djelovanje Petra Preradovića na zanimljiv i interaktivan način. Uz već uobičajenu tehnologiju poput ekrana osjetljivih na dodir i projektora, kroz projekt će se implementirati i virtualna stvarnost.

broj ugovora: UP.01.3.1.01.0098
Općina Pitomača – partner u projektu
Provedba projekta: 3/2019 – 3/2021

Untitled

Projekt naziva “Tražite posao? Dobro došli u klub!” provodi S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja u suradnji s partnerima Gradom Virovitica, Općinom Pitomača i Općinom Špišić Bukovica.

Financiran je iz Europskog socijalnog fonda u sklopu poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“. Ukupna vrijednost projekta je 560.798,16 kn, a u 100% iznosu ga financira Europska unija.

Cilj projekta  je povećati osobne kompetencije mladih nezaposlenih osoba s područja grada Virovitice te općina Špišić Bukovice i Pitomače.

Projekt će se provoditi 24 mjeseca, a glavne aktivnosti su edukacije nezaposlenih mladih osoba s područja dvije općine i grada Virovitice te job clubovi.

broj ugovora: INEA/CEF/WiFi4EU/1-2019/006300-008702
Općina Pitomača – korisnik projekta
Provedba projekta: 2/2019 – 8/2021

CEF LOGOOpćina Pitomača dobitnik je vaučera od 15.000,00 eura kojim Europska komisija kroz Program „WiFi4EU“ financira troškove opreme i instaliranja pristupnih točaka bežičnom internetu. Program je namijenjen promicanju uvođenja besplatnog WIFI-a za građane i posjetitelje u javnim prostorima, a korisnici se obvezuju na financiranje povezivosti (internetska pretplata) i održavanje opreme za bežični internet građanima i posjetiteljima, u trajanju od najmanje tri godine.

broj ugovora: UP.02.1.1.05.0214
Općina Pitomača – nositelj projekta
Provedba projekta: 14/12/2018 – 14/6/2021

Untitled

Projekt „Vrijedne ruke pomoći“ provodi Općina Pitomača s partnerom Općinom Špišić Bukovicom te obveznim partnerima HZZ-om Područnim uredom Virovitica čija je zadaća detekcija pripadnica ciljne skupine i CZSS-om Virovitica koji će identificirati krajnje korisnike. Projekt se financira u okviru otvorenog trajnog Poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ u sklopu Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020 u stopostotnom iznosu od 2.433.125,28 kn iz Europskog socijalnog fonda.

Projektom „Vrijedne ruke pomoći“ utjecati će se na unapređenje radnog potencijala ciljne skupine žena gdje će se one osposobljavati te zaposliti kako bi stekle vrijedno radno iskustvo. Ovime će se utjecati ujedno na smanjenje nezaposlenosti i siromaštva te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšanje kvalitete života krajnjih korisnika.

Cilj projekta je zaposliti 15 žena ciljne skupine koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem te će se njihovim zaposlenjem osigurati pružanje potrebne pomoći i podrške za minimalno 60 krajnjih korisnika na području općine Pitomače i općine Špišić Bukovice.

broj ugovora: KK.06.3.1.07.0091
Općina Pitomača – nositelj projekta
Provedba projekta: 12/2018 – 3/2020

amblemi

Projekt „Zeleno srce Podravine“  provodi Općina Pitomača, a financira se sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova je 299.944,54 kuna, a bespovratna sredstva iznose 254.952,62 kune što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Provedbom projekta želi se riješiti problem nedovoljne informiranosti građana o načinu razvrstavanja otpada, ali i drugim mogućnostima poput ponovne upotrebe predmeta ili zašto je važno racionalnije kupovati.

Cilj projekta je podići svijest građana o tome koliko je važno odvajati otpad, zašto ga je potrebno smanjiti i koji utjecaj on ostavlja na okoliš. Ciljna skupina u projektu su svi stanovnici s područja koje se obuhvaća projektom (žene, djeca, muškarci, umirovljenici, turisti, mladi, odgojno-obrazovno institucije).

Projektom će se provesti 11 projektnih aktivnosti (održavanje radionica, obilježavanje datuma vezanih za zaštitu okoliša, održavanje natjecanja u školi u izradi kreativnih stvari od prethodno sakupljenog otpada, izrada web stranice i mobilne aplikacije i ostale) koje su namijenjene raznim dobnim skupinama s većim naglaskom na djecu.

broj ugovora: UP.02.2.2.08.0048
Općina Pitomača – partner projekta
Provedba projekta: 19/11/2018 – 18/5/2021
Untitled

Projektom će se produljiti radno vrijeme Dječjeg vrtića “Potočnica” od 16:00 h do 18:00 h te se ostvariti 5 novih programa i povećati aktivnosti kako bi se omogućila bolja ravnoteža poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Programi će se sastojati od dramsko-lutkarske radionice, eko radionice, radionice engleskog jezika, glazbene radionice i sportske igraonice u kojima će sudjelovati djeca u uzrastu od 3 do 7 godina.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”,otvornog poziva na dostavu projektnih prijedloga “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.08.0048 “Igraonica sreće”. Partner na projektu je Općina Pitomača.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 801.786,61 kn,od čega je 85% osigurano iz Europskog socijalnog fonda dok se obavezni dio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

broj ugovora: KK.04.2.1.03.0062
Općina Pitomača – nositelj projekta
Provedba projekta: 11/2016 – 1/2019

amblemi

Projekt Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića ”Potočnica” na adresi Trg kralja Tomislava bb, Pitomača ukupne vrijednosti 870.678,42 kuna provodi Općina Pitomača, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.04.2.1.03.0062. Iznos bespovratnih sredstava je 504.993,21 kuna.

Cilj projekta energetske obnove zgrade dječjeg vrtića Potočnica je osigurati uvjete za smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta. Projektom je predviđeno dvije građevinske mjere za poboljšanje toplinske zaštitne ovojnice – toplinska izolacija vanjskih zidova i toplinska izolacija krovišta iznad grijanog prostora te jedna elektrotehnička mjera – rekonstrukcija sustava opće rasvjete.

broj ugovora: KK.06.3.1.03.0012
Općina Pitomača – nositelj projekta
Provedba projekta:  kolovoz 2017 – listopad 2019.

amblemi

Projekt Izgradnje reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača, ukupne vrijednosti 4.162.377,59 kuna kojeg provodi Općina Pitomača, sufinancira se iz Kohezijskog fonda Europske unije kroz Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, referentni broj: KK.06.3.1.03.0012, a iznos bespovratnih sredstava je 3.489.043,95 kuna.

Cilj projekta je da se izgradnjom reciklažnog dvorišta doprinese povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta, da građani mogu tijekom cijele godine, radnim danima i subotom besplatno odložiti „zeleni“ i ostale vrste otpada (papir, otpadne gume, elektronički otpad, staklo, plastiku, metal, aluminijske i željezne limenke i dr.) u zasebne kontejnere čime će se smanjiti prosječni troškovi sakupljanja glomaznog otpada i uvesti nadzor nad sakupljenim otpadom a što je preduvjet za efikasnije recikliranje i uporabu. Izgradnjom takvog suvremenog reciklažnog dvorišta uspostavit će se cjelovit sustav gospodarenja otpadom na području Općine Pitomača što odgovara zahtjevima Europske unije i Hijerarhiji gospodarenja otpadom kao prihvaćenim načinom odnosno slijedom onih prioriteta koji su najbolja opcija za okoliš, njegovo očuvanje te zdravlje ljudi.

broj ugovora: KK.03.1.2.01.0016
Općina Pitomača – suradnik na projektu
Provedba projekta: 01.08.2017. – 01.09.2019.

tfrhz

Projektom se cilja na stvaranje preduvjeta za razvoj MSP kroz izgradnju i opremanje poduzetničke potporne infrastrukture kako bi se povećala poduzetnička aktivnost, ali i otvorila nova radna mjesta. Na prostoru Virovitičko-podravske županije izgradit će se i opremiti 3 poduzetnička inkubatora u Orahovici, Slatini i Pitomači koji će zajednički činiti Mrežu inkubatora.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 27.907.310,57 HRK, od čega 19.970.530,49 HRK sufinancira Europski fond za regionalni razvoj. Europski fond za regionalni razvoj strukturni je fond namijenjen državama članicama EU za ulaganja u malo i srednje poduzetništvo, proizvodnju, jačanje turističke ponude, ulaganja u informatičko društvo te regionalnu i lokalnu infrastrukturu.

Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija s projektnim partnerima Gradskom razvojnom agencijom Slatine i Poduzetničkim inkubatorom Virovitičko-podravske županije d.o.o.. Pored projektnih partnera u provedbu projekta uključeno je i pet suradnika: VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, Ekonomski fakultet u Osijeku, Grad Orahovica, Grad Slatina i Općina Pitomača u svrhu pružanja podrške poduzetnicima te jačanju poduzetničke klime.

broj ugovora: KK.06.1.2.02.0018
Općina Pitomača – nositelj projekta
Provedba projekta: 13.12.2016. – 01.06.2022.

kriznica loga

Projekt  „CENTAR ZA POSJETITELJE KRIŽNICA – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav“ provodi Općina Pitomača u suradnji s projektnim partnerima Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i Turističkom zajednicom općine Pitomača. Projekt se financira bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele u modalitetu privremenog poziva „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. KK.06.1.2.02.0018. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova je 15.510.894,61 kuna. Bespovratna sredstva čine 13.184.260,41 kuna, dok je iz državnog proračuna Republike Hrvatske osigurano 1.773.936,66 kuna.

Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav bit će smješten na području značajnog krajobraza Križnice, ekološke mreže Natura 2000 i Regionalnog parka Mura-Drava. Kroz provedbu planiranih aktivnosti rekonstruirat će se stara zgrada karaule, u kojoj je prije bila smještena i područna škola te će se opremiti Centar, urediti perivoj, uspostaviti poučne pješačko biciklističke staze, opremiti istraživačka stanica te kreirati rekreativno-turistički sadržaji. Uređenjem prostora Centra, kroz izradu multimedijalnih sadržaja usmjerenih na interpretaciju prirodne baštine na edukativan i inovativan način, pripremom i provedbom edukativnih radionica i programa škole u prirodi te kroz aktivnosti usmjerene na promociju odredišta prirodne baštine promicat će se zaštita, valorizacija, edukacija i održivo upravljanje Centrom. Kompletan prostor Centra bit će pristupačan osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a na raspolaganju će imati i educirane turističke vodiče.

Izgradnjom Centra za posjetitelje Križnica s popratnim sadržajima uspostavit će se turistička infrastruktura namijenjena velikom broju posjetitelja različitih profila čineći ga prepoznatljivim turističkim odredištem Virovitičko-podravske županije što će doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

broj ugovora: HUHR/1601/2.1.2/0011
Općina Pitomača – nositelj projekta
Provedba projekta:  01.10.2017. – 31.12.2019.

interegg logo

Projekt „Preradović & Csokonai – celebration of romantic poets of the cross-border area” provodi Općina Pitomača u suradnji s projektnim partnerom mađarskim Gradom Csurgom. Projekt se financira bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda Prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska INTERREG, prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga (PRIORITY: Sustainable use of natural and cultural assets, SPECIFIC OBJECTIVE 2.1. Convert the region’s natural and cultural heritage assets to tourism attractions with income generating capabilities, COMPONENT 2. Tourism attractions), prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, ID: HUHR/1601/2.1.2/0011.

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova je 1.496.896,74 eura, a bespovratna sredstva čine 1.272.362,22 eura.

U okviru projekta, na hrvatskoj strani će se renovirati i adaptira rodna kuća Petra Preradovića u Grabrovnici te će se u njoj urediti suvremeni interpretacijski centar inspiriran životom i djelom Petra Preradovića, dok će se na mađarskoj strani urediti muzej posvećen pjesniku Mihalyu Csokonaiju Vitezu.

Očekivani rezultat: Povećati atraktivnost prekograničnog područja kroz poboljšanje kulturne infrastrukture i stvaranje zajedničkih regionalnih kulturno-turističkih proizvoda.

Broj ugovora: uP.02.1.1.03.0188
Općina Pitomača – nositelj projekta
Trajanje projekta: 23.07.2018. – 22.01.2019.

Untitled

Projekt pod nazivom “Naš hod kroz vremeplov” provodi Općina Pitomača u suradnji s partnerima Udrugom “Čuvarice kulturne baštine” Kladare i Udrugom umirovljenika Hrvatske Općine Pitomače.

Projekt je ukupne vrijednosti 122.737,21 kn gdje udio financiranja iznosi 100% prihvatljivih troškova, od čega je 104.326,69 kn osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a), Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., natječaj UMJETNOST I KULTURA 54+ UP.02.1.1.03, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 18.410,58 kn osigurati Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Projektnim aktivnostima promiče se razvoj umjetničkog i kulturnog stvaralaštva te za osobe starije od 54 godine organiziraju se i provode besplatne aktivnosti kojima pripadaju radionice umjetničko-kulturnog stvaralaštva i slikarske radionice.

Broj Ugovora: LIFE13 NAT/HU/000388
Općina Pitomača – partner projekta
Provedba projekta:  6/2014 – 4 /2019

logo life color web maliProjekt „LIFE Old Drava“ sufinancirao se iz LIFE+ programa za 2013. godinu. Nositelj projekta je bila Uprava Drava-Dunav nacionalnog parka iz Mađarske, dok je na hrvatskoj strani ključni nositelj bila Općina Pitomača uz partnere Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije te VIDRA – agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. Ostali partneri na mađarskoj strani su bili Udruga ribića Somogy županije te WWF Mađarska. Ukupna vrijednost projekta je bila 833.985 eura od čega je 75% sufinancirano od strane Europske unije.

Projekt „LIFE Old Drava“ svojim aktivnostima imao je za cilj doprinijeti očuvanju staništa Natura 2000 koji se nalaze na području oko rijeke Drave. Glavnu aktivnost predstavljala je revitalizacija starog toka rijeke Drave gdje se želi zadržati i povećati postojeća razina vode u riječnom koritu kako bi se očuvale životinjske i biljne vrste. Osim građevinskih radova u vodotoku Stara Drava, čime bi se stvorili povoljniji uvjeti za poplavne šume i ugrožene vrste riba, uredio se i Natura 2000 park u obliku centra za posjetitelje, uredile poučne staze i obavljao monitoring ciljanih vrsta sa obje strane granice, projekt se predstavlja i promovira web stranicom, mobilnom aplikacijom i promotivnim filmom o cijelom području provedbe projekta.

Stranica projekta: www.olddrava.com

Dokumentarni film o projektu

Broj Ugovora: INEA/CEF/ICT/A2017/1557629
Oznaka projekta: 2017-HR-IA-0143
Općina Pitomača – korisnik projekta
Provedba projekta: 03.09.2018. – 03.09.2019.

LOGO EUProjekt se financira u okviru Programa CEF (Connecting Europe Facility – Instrument za povezivanje Europe). Provodi ga Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, s do sada najvećim brojem konzorcijskih partnera, odnosno njih ukupno 80.

Cilj projekta je poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom “eRačun za državu”. Projektom se želi postići daljnja transformacija javnog i državnog sektora za uvođenje digitalnih procedura u procese fakturiranja, kao i ostvarivanje svih ostalih prednosti koje donose elektroničko fakturiranje i korištenje eRačuna.

Projekt In-LoRe, čija je provedba započela 3. rujna 2018. godine i trajat će godinu dana, predstavlja najveći nacionalni projektni konzorcij koji za cilj ima osposobljavanje javne uprave za razmjenu eRačuna, kao i pripremu tijela javne uprave za njihove predstojeće obveze vezane uz primjenu eRačuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.021.025,23 €, od čega Europska komisija sufinancira 75% prihvatljivih troškova, odnosno 765.769 €.  Proračun Općine Pitomača u projektu je 14.460,00 eura.

MIS kod: HR.3.1.14-0036
Općina Pitomača – partner projekta
Provedba projekta: 25.4.2015. – 24.4.2016.

ESF 1024x683 1024x585Projekt „Eko-bilje“ je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., a u okviru natječaja „Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada – faza II“. Vrijedan je 2.384.242,36 kuna, a od strane EU je sufinanciran u stopostotnom iznosu.

Svrha ovoga projekta je modernizacija školskih kurikuluma u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada, dok je glavni cilj bio ojačati kapacitet nastavnika za razvoj pristupa „bottom-up“ kako bi učenicima osigurali mogućnost stjecanja modernih kompetencija i pristup najnovijim tehnologijama te tako povećali zapošljivost učenika i važnost njihovih kvalifikacija na tržištu rada.

Značajnu ulogu na ovome projektu imali su partneri Srednja škola “Stjepan Ivšić” iz Orahovice i Srednja škola Bartola Kašića iz Grubišnog Polja, ali i Općina Pitomača i tvrtka Spider grupa iz Pitomače, kao poveznica s realnim sektorom, poduzetnicima te obrtima i OPG-ovima.

Važna komponenta projekta bio je razvoj i provedba partnerstva strukovnih škola s poduzećima koja su omogućila nastavnicima strukovnih predmeta pristup suvremenim tehnologijama i najnovijim dostignućima u industriji.

Stranica projekta:  www.ekobilje.eu

Broj ugovora: IPA4.1.3.1.07.01.c27
Općina Pitomača – partner projekta
Provedba projekta: 9/2012 – 9/2013

ipa logo vece 519x533 1

Opći cilj projekta je nadograditi školski kurikulum i povećati kompetencije strukovnih nastavnika i učenika strukovnih programa u ekološkoj poljoprivredi. Ekološka ili organska poljoprivreda je bitan element moderne poljoprivredne proizvodnje i s njome povezane prerađivačke industrije. Ekološka poljoprivreda u budućnosti će biti još važnija u izobrazbi poljoprivrednih gospodarstvenika i agroturističkih tehničara. Sadašnji programski sadržaji u školskom kurikulumu nisu osuvremenjeni novim trendovima u poljoprivrednoj proizvodnji kao što ih ne prati niti predviđena praktična nastava. Škola zajedno sa svojim nastavnicima mora se pripremiti kako bi u budućnosti mogla pružati obrazovanje u poljoprivrednim programima bazirano na najsuvremenijim dostignućima u nastavi kroz primjenu praktičnih znanja.

Letak o projektu možete preuzeti OVDJE

broj ugovora: HUHR/1001/1.1.2/0002
Općina Pitomača – partner projekta
Provedba projekta: 10/2011 – 1/2013

logo ipa cbc hu hrProjekt DRABALU – Održivo korištenje dravskog bazena sufinanciran je iz IPA prekograničnog programa Mađarska – Hvatska 2007-2013. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 265.040,00 EUR, od  čega je Europska unija sufinancirala 85%. Općinski udio u navedenom projektu iznosio je 90.040,00 EUR.

Vodeći partner je bila Južno zadunavska uprava za vode Pecs, projektni partner uz Općinu Pitomača je bila i zaklada Ormansag, a pridruženi partneri su bili Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije i Nacionalni park Dunav – Drava.

Projekat je nastao zbog hidrološkog aspekta starog toka rijeke Drave koji karakteriziraju vrlo mali protoci i nestalan vodni režim, čime je proteklih godina dolazilo do situacija u kojima je kompletan biljni i životinjski svijet bio ugrožen. Stoga je Virovitičko-podravska županija 2008. godine izradila Studiju revitalizacije područja Križnice koja je definirala sadašnje stanje ovog prostora, te predložila mjere za revitalizaciju istog. Upravo su nas rezultati i mjere studije ponukale da krenemo korak dalje, u ishođenje potrebne dokumentacije koja bi nam omogućila da se ovo područje razvija u skladu sa izrađenom studijom, koja bi definirala potrebne mjere revitalizacije s ciljem očuvanja rijetkih i zaštićenih vrsta biljaka i životinja na području Križnice, te stvaranja boljih hidroloških i ekoloških uvjeta, koji bi doveli do očuvanja i poboljšanja cjelokupnog stanja prostora koji predstavlja veliki potencijal za razvoj ruralnog i ekološkog turizma.

Provedba mjera revitalizacije sastojala bi se od uređenja vodnih površina prekopavanjem kanala, krčenjem šumske vegetacije, izmuljivanjem, čišćenjem močvarne vegetacije, te izgradnjom hidrotehničkih objekata i biljnog uređaja. Time bi se riješio problem sedimenta, uspostavio normalan vodni režim, osigurao dotok svježe vode u staru Dravu, te spriječio unos nutrijenata i sedimenta u vodotok.

Tijekom 16-mjesečne implementacije, izrađeno je pet mađarskih i jedna hrvatska studija no iako je projekat završio mišljenja smo da završetak ovog projekta predstavlja ujedno i početak novih aktivnosti koje će stvoriti uvjete za realizaciju svega navedenog u studiji. Nominiranje predmetnih radova u neki od fondova Europske unije biti će slijedeći korak u provedbi cjelokupnog projekta revitalizacije područja Križnice.

Letak o projektu možete preuzeti OVDJE.

Go to Top