Puni naziv: DRAFT d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje, zastupanje i turistička agencija

Sjedište: Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača

Direktor: Davor Deskar, mag.phil.et.mag.croat.
Kontakt: 091/613-9616
Mail: info@draftdoo.hr
Web: www.draftdoo.hr

Radno vrijeme: pon – pet 07.00 – 15.00

Temeljna aktivnost društva DRAFT d.o.o. je savjetodavna podrška poduzetnicima kao i onima koji to uskoro žele postati s ciljem unapređenja, provođenja i koordiniranja aktivnosti koji se odnose na poticanje gospodarskog razvoja na području Općine Pitomača, Općine Špišić Bukovica, Općine Kloštar Podravski i Općine Podravske Sesvete.

Back to top
Skip to content