Karate klub Pitomača

Adresa kluba: Trg kralja Tomislava 9, Pitomača
Adresa dvorane: Vinogradska 19, Pitomača
Predsjednik: Igor Petrović
Tajnik: Milan Hustić

Karate klub Podravski sokol

Adresa: Stjepana Sulimanca 7A, Pitomača
Predsjednik: Sanja Kostadinović
Tajnik: Darko Siladić